Zavřít
Program Statistica pro školy

Univerzity

 • Statistica pro školy
 • Výhody
 • Produkty
 • Dostupné licence
 • Certifikační program
Projekt je určen speciálně pro školy, tak aby měly k dispozici špičkový analytický software lokalizovaný do češtiny, a mohly se zabývat vlastní analýzou dat a interpretací výsledků. Software je univerzitě poskytnut za zvýhodněných podmínek, aby byl co nejvíce přístupný všem členům akademické obce.
Studenti přímo na univerzitě přicházejí do styku s profesionálním softwarem, což je pro ně vklad na celý život. Související služby zahrnují jak podporu, co nejrychlejšího využívání software, tak i konzultaci vlastních metod analýzy dat. Studenti i pedagogové se např. mohou účastnit našich odborných kurzů za zvýhodněných podmínek.

Cíle a přínosy projektu

 • Zvýšení kvality vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti využitím špičkové technologie
 • Prohloubení znalostí studentů
 • Podpora využívání metod analýzy dat mezi studenty pro nasazení v praxi
 • Podpora jejich uplatnění a zvýšení konkurenceschopnosti v praxi
 • Podpoření vztahu studentů k těmto metodám
 • Poskytnutí světově uznávaného a akceptovaného softwarového vybavení mezi akademiky
 • Možnosti dalšího vzdělávání prostřednictvím organizovaných odborných školení metod analýzy dat

Projekt již aplikovaly:

Česká republika

 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Masarykova univerzita
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Univerzita Pardubice
 • Univerzita Karlova - 1.lékařská fakulta
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Slovensko

 • Prešovská univerzita
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka
 • Trnavská univerzita
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Paneurópska vysoká škola
 • Špičkový analytický software využívaný po celém světě (např. Yale University, Cambridge University)
 • Ideální produkt pro výuku i výzkum na univerzitách z dílny univerzitních profesorů
 • Kromě akademické sféry široce využívaný v průmyslu, službách, financích, státní správě a dalších oblastech
 • Jediný komplexní profesionální systém dostupný v češtině
 • Snadno ovladatelný – vzhled Microsoft Office
 • Rozsáhla nabídka numerických a grafických metod
 • Komplexní nabídka analytických metod od základních popisných statistik po pokročilé prediktivní modelovací algoritmy
 • Špičkové a plně editovatelné grafické výstupy
 • Výborná integrace s MS Office – možnost pracovat přímo nad tabulkou MS Excelu nebo výstupy automaticky vkládat do MS Word
 • Kvalita oceněna i v odborných recenzích – Statistica získala nejvyšší ohodnocení ve všech nezávislých srovnáních, ve kterých byla hodnocena, od svého uvedení v roce 1993
 • Pro pochopení a aplikaci statistiky v praxi je tu pro vás Elektronická učebnice statistiky (www.statsoft.cz/podpora/elektronicka-ucebnice-statistiky).

Kontaktujte nás níže a nechte si připravit individuální nabídku

Statistica Basic Academic obsahuje:

 • ANOVA
 • Basic Statistics
 • Box-Cox
 • Canonical Correlation Analysis
 • Classification Trees
 • Cluster Analysis Techniques
 • Correlations
 • Correspondence Analysis
 • Cox Proportional Hazard Model
 • Descriptive Statistics, Breakdowns, and Exploratory Data Analysis
 • Discriminant Analysis
 • Distribution and Simulation
 • Distribution Fitting
 • Factor Analysis
 • Frequency Tables, Crosstabulation Tables, Stub-and-Banner Tables, Multiple Response Analysis
 • General Discriminant Analysis Models (GDA)
 • General Linear Models (GLM)
 • General Nonlinear Estimation (and Quick Logit / Probit Regression)
 • General Partial Least Squares Models(PLS)
 • General Regression Models (GRM)
 • Generalized Linear Models (GLZ)
 • Interactive Probability Calculator
 • Log-Linear Analysis of Frequency Tables
 • Multidimensional Scaling
 • Multiple Regression Methods
 • Multivariate Exploratory Techniques
 • Nonparametric Statistics
 • Power Analysis and Interval Estimate
 • Principal Components & Classification Analysis
 • Reliability / Item Analysis
 • Structural Equation Modeling / Path Analysis (SEPATH)
 • Survival / Failure Time Analysis
 • Time Series Analysis / Forecasting
 • T-Tests
 • Variance Components and Mixed Model ANOVA/ANCOVA

Statistica Ultimate Academic obsahuje všechny funkcionality Statistica Basic Academic a navíc:

 • Association Rules
 • Automated Neural Networks
 • Boosted Trees
 • Data Miner Recipes
 • Deep Learning
 • Feature Selection and Variable Filtering (Predictor Selecting)
 • General CHAID (Chi-square Automatic Interaction Detection) Models
 • General Classification and Regression Trees (GTrees)
 • Generalized Additive Models (GAM)
 • Generalized EM & k-Means Cluster Analysis
 • Goodness of Fit Computations
 • Interactive Classification and Regression Trees
 • Interactive Drill-Down Explorer
 • K-Nearest Neighbors
 • Lasso Regression (predictor selection)
 • Multivariate Adaptive Regression Splines (MARSplines)
 • Random Forest
 • Rapid Deployment of Predictive Models
 • Support Vector Machines (SVM)
 • Design of Experiment
 • Extract, Transform, and Load (ETL)
 • Industrial Statistics (Quality Control)
 • Multivariate Statistical Process Control
 • Process Analysis
 • Process Capability Analysis
 • Reporting Tables
 • Rules Builder
 • Sequence and Link Analysis
 • Text Miner
 • Variance Estimation and Precision
 • Weight Of Evidence (Predictor Selection and Binning)

Individuální licence pro jednotlivce

Výhody

 • Jednoduchá instalace a obnova bez nutnosti reinstalace
 • Možnost dvojí instalace – na notebook a stolní počítač
 • Flexibilní použití na pracovišti i mimo něj

Licence pro učebny

Výhody

 • Jednoduchá instalace a obnova bez nutnosti reinstalace
 • Možnost použití i mimo učebny
 • Komfortní a jednoduchá administrace licencí
 • Možnost využití ve více učebnách, kde výuka neprobíhá v jednom čase

Fakultní licence

Výhody

 • Jednoduchá instalace a obnova bez nutnosti reinstalace
 • Dostupnost pro všechny studenty a pedagogy
 • Dostupnost na fakultě i mimo fakultu
 • Flexibilní použití

Celouniverzitní licence

Výhody

 • Jednoduchá instalace a obnova bez nutnosti reinstalace
 • Dostupnost pro všechny studenty a pedagogy
 • Dostupnost na univerzitě i mimo univerzitu
 • Flexibilní použití
 • Nejnižší náklady v přepočtu na 1 licenci

Dostupné druhy licencí

 • Jednouživatelská (desktopové) licence – Named User
 • Plovoucí síťová licence – Concurrent User

Časové provedení licencí

 • Trvalá licence (Perpetual) – bez časového omezení s možností dobrovolné technické podpory
 • Časová licence (Subscription) – roční licence zahrnující technickou podporu a upgrady na vyšší verze po celou dobu platnosti licence
sayhello
Poptávkový formulář

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

Kanceláře:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2

Kurzy a semináře se konají na adrese:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2
Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter