Zavřít
 • Oborové kurzy

Základy biostatistiky

 • Popis kurzu
 • Cena a termíny

Dvoudenní kurz Základy biostatistiky je určen všem těm, kteří ve své výzkumné či jiné práci s medicínským zaměřením potřebují provádět jednodušší statistické analýzy. Na konkrétních příkladech s lékařskou tématikou budou postupně probrány statistické metody, které bývají náplní jednosemestrálních přehledových kurzů biostatistiky na lékařských fakultách či vysokých školách přírodovědného zaměření. Zatímco ve vysokoškolských kurzech je důraz často kladen na matematické detaily jednotlivých statistických postupů, hlavním cílem našeho kurzu je zaměřit se na získání dovednosti identifikovat pro konkrétní problém správnou statistickou metodu. A po jejím provedení pomocí software TIBCO Statistica, následně správně interpretovat její výsledky.

Cílová skupina

 • Kurz je svým zaměřením i praktickými příklady určen především pro ty, kteří pracují v medicínských zařízeních.
 • Začínající výzkumníci, kteří se chtějí dozvědět, jak analyzovat data.
 • Úplní začátečníci v oblasti zpracování dat.
 • Výzkumní pracovníci, kteří potřebují statisticky zpracovat výsledky svých studií či měření.
 • Odborníci, kteří si chtějí ověřit správnost svých postupů při zpracování dat.

Cíle kurzu

 • Seznámit se se základními statistickými metodami (přibližně v rozsahu jednosemestrálních přehledových kurzů biostatistiky).
 • Naučit se aplikovat správnou metodu na daná data.
 • Naučit se interpretovat výsledky statistických analýz.
 • Umět si samostatně zpracovat probírané analýzy v softwaru TIBCO Statistica.

Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Základní statistické pojmy, využití statistiky v medicíně

Popisná statistika pro kvalitativní data, jejich grafická prezentace

Popisná statistika vhodná při zkoumání závislosti mezi dvěma znaky (proměnnými)

 • Míry závislosti (korelace, atd.)

Základní pojmy statistické inference

 • Odhad, test, chyba I. druhu, P-hodnota, síla, atd.

Porovnání dvou či více skupin vzhledem ke kvalitativnímu znaku

 • Srovnání proporcí
 • Chí-kvadrát test
 • McNemarův test, atd.

Porovnání dvou či více skupin vzhledem ke kvantitativnímu znaku

 • Studentův t-test
 • Wilcoxonův test
 • Analýza rozptylu
 • Kruskalův-Wallisův test, atd.

Základy lineární regrese

Shrnutí

 

Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows
 • Vhodné je také mít základní znalosti funkcionalit programu Statistica

Předchozí kurzy

Doporučujeme absolvovat kurz:

Navazující kurzy

Nejvhodnějším kurzem je přímo navazující kurz:

Dalšími kurzy, které mohou pomoci s analýzou v sektoru lékařství jsou:

Certifikace

 • Účastník získá certifikát o absolvování kurzu

Délka kurzu

 • 2 dny (2x 6h)

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

2 denní
Praha, Lazarská
Brno, FNUSA
12900,- Kč bez DPH

Přihláška do kurzu (nezávazně)

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

Kanceláře:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2

Kurzy a semináře se konají na adrese:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2
Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter