Zavřít
 • Oborové kurzy

Základy biostatistiky

 • Popis kurzu
 • Názory účastníků
 • Cena a termíny

Kurz je zaměřen na výuku teorie a praktické procvičování statistických metod využívaných ve výzkumu nebo jiné práci s medicínským zaměřením.

Dvoudenní kurz Základy biostatistiky je určen všem těm, kteří ve své výzkumné či jiné práci s medicínským zaměřením potřebují provádět jednodušší statistické analýzy. Na konkrétních příkladech s lékařskou tématikou budou postupně probrány statistické metody, které bývají náplní jednosemestrálních přehledových kurzů biostatistiky na lékařských fakultách či vysokých školách přírodovědného zaměření. Zatímco ve vysokoškolských kurzech je důraz často kladen na matematické detaily jednotlivých statistických postupů, hlavním cílem našeho kurzu je zaměřit se na získání dovednosti identifikovat pro konkrétní problém správnou statistickou metodu. A po jejím provedení pomocí software TIBCO Statistica, následně správně interpretovat její výsledky.

Pro koho je kurz určen

 • Výzkumní pracovníci v medicíně
 • Vědci
 • Zájemci o rozšíření svých znalostí v oblasti aplikace statistických metod v biomedicíně
 • Datoví analytici
 • Datoví vědci

Co Vás naučíme

 • Jak přistupovat k vyhodnocování dat z oblasti biostatistiky, na co se zaměřit, na co si dát pozor a čemu se vyvarovat.
 • Jaké jsou základní statistické metody (přibližně v rozsahu jednosemestrálních přehledových kurzů biostatistiky) používané ve výzkumné či jiné práci s medicínským zaměřením.
 • Jak identifikovat pro konkrétní problém správnou statistickou metodu a jak ji aplikovat.
 • Jak interpretovat výsledky statistických analýz.

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba

Jak dlouho kurz trvá

 • 2 školící dny v rozsahu 2 x 6 hodin.

Jak probíhá výuka

 • Odborný výklad s praktickým procvičováním příkladů na počítačích.
 • Příklady jsou procvičovány v anglické verzi softwaru TIBCO Statistica.

Jaké studijní materiály obdržíte

 • Na kurzu obdržíte tištěné prezentace probírané látky.
 • Po kurzu Vám zašleme elektronickou verzi prezentace včetně příkladů.

Program kurzu

Úvod

Základní statistické pojmy, využití statistiky v medicíně

Popisná statistika pro kvalitativní data, jejich grafická prezentace

Popisná statistika vhodná při zkoumání závislosti mezi dvěma znaky (proměnnými)

 • Míry závislosti (korelace, atd.)

Základní pojmy statistické inference

 • Odhad, test, chyba I. druhu, P-hodnota, síla, atd.

Porovnání dvou či více skupin vzhledem ke kvalitativnímu znaku

 • Srovnání proporcí
 • Chí-kvadrát test
 • McNemarův test, atd.

Porovnání dvou či více skupin vzhledem ke kvantitativnímu znaku

 • Studentův t-test
 • Wilcoxonův test
 • Analýza rozptylu
 • Kruskalův-Wallisův test, atd.

Základy lineární regrese

Shrnutí

Certifikace

 • Po absolvování kurzu získáte certifikát o absolvování kurzu.

Jaké jsou navazující kurzy

 

MUDr. Karol Curila, Ph.D., Univerzita Karlov
"Kurz byl přínosný pro pochopení základních statistických metod používaných při zpracovávání dat medicinského výzkumu. Týká se to jak metod popisné statistiky tak i metod porovnávání 2 či více skupin charakterizovaných ruznými typy dat. Výklad byl prováděn zkušeným lektorem a jeho výhodou je i neformálnost, kdy vzniklé otázky či problémy je možné rešit ihned na místě ve spolupráci s lektorem."

2 denní
Praha, Lazarská
Brno, FNUSA
12.900,- Kč bez DPH

Přihláška do kurzu (nezávazně)

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

DataFriends Education s.r.o.
Korunní 2569/108
110 00 Praha 10 - Vinohrady
IČ: 09743804

Kanceláře a školení:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter