Statistica.pro – Datová analytika pro správné rozhodování
Zavřít
 • Oborové kurzy

Základy biostatistiky

 • Popis kurzu
 • Podrobný syllabus
 • Názory účastníků
 • Cena a termíny

Naučte se analyzovat výzkumná a klinická data v praktickém kurzu pro vědecké a zdravotnické pracovníky. Absolvováním kurzu se naučíte zvolit správnou statistickou metodu pro analýzu dat. Získané výsledky budete také umět správně interpretovat (viz názory spokojených účastníků kurzu).

Všechny prezentované postupy si vyzkoušíte na praktických příkladech v české verzi aplikace Tibco Statistica, populárním softwaru pro statistickou analýzu.

2denním kurzem (12 hodin čistého času) vás provede Mgr. Bc. Silvie Bělašková, Ph.D., vedoucí oddělení biometrie mezinárodní společnosti Aixial a seniorní statistik ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně (viz profil lektora).

Počítač vám zapůjčíme na místě, není třeba nosit vlastní.

CHCI SE PŘIHLÁSIT NA KURZ -->

Z kurzu budete mít největší užitek, pokud:

 • pracujete ve zdravotnictví či v lékařském výzkumu a potřebujete umět vyhodnotit data z klinických a jiných studií,
 • jste statistik a zpracováváte data pro klienty z oblasti výzkumu a medicíny,
 • využíváte aplikaci Tibco Statistica a chcete si prohloubit znalosti v oboru biostatiky.

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba?

Co se na kurzu naučíte?

 • jak přistupovat k vyhodnocování dat z oblasti biostatistiky, na co se zaměřit, na co si dát pozor a čeho se vyvarovat,
 • jaké jsou základní statistické metody (v rozsahu jednosemestrálních kurzů biostatistiky) používané ve výzkumné či jiné práci s medicínským zaměřením.
 • jak pro konkrétní problém identifikovat správnou statistickou metodu a jak ji aplikovat,
 • jak interpretovat výsledky statistických analýz.

Chci vidět podrobný syllabus

Názory spokojených účastníků

„Kurz byl přínosný pro pochopení základních statistických metod používaných při zpracovávání dat medicínského výzkumu. Týká se to jak metod popisné statistiky, tak i metod porovnávání 2 či více skupin charakterizovaných různými typy dat. Výkladem nás provedla zkušená lektorka. Její výhodou je i neformálnost, kdy vzniklé otázky či problémy je možné řešit ihned na místě s přednášejícím.“

MUDr. Karol Čurila, Ph.D., 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

 

Chci vidět další názory účastníků kurzu -->

Jaké školící materiály obdržíte?

 • na kurzu obdržíte tištěné prezentace probírané látky, které vám následně zašleme v elektronické verzi

Jak dlouho kurz trvá?

 • 2 pracovní dny (12 hodin čistého času)

Kdo vás bude školit?

Kurzem vás provede Mgr. Bc. Silvie Bělašková, Ph.D., vedoucí oddělení biometrie mezinárodní společnosti Aixial a seniorní statistik ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.

Paní Bělašková patří mezi přední české odborníky na klinický výzkum, působila jako vědecké asistent na Univerzitě Palackého v Olomouci i jako lektor statistiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Kolik kurz stojí, kde probíhá a jaké jsou možnosti platby?

Kurz probíhá v našem školícím středisku na adrese Lazarská 11/6, Praha 2.

Cena kurzu je 12 900 Kč. Součástí ceny je kromě zajištění pomůcek a školících materiálů také občerstvení v průběhu kurzu a oběd.

Platba probíhá převodem oproti vystavené faktuře.

Program kurzu

Úvod

Základní statistické pojmy, využití statistiky v medicíně

Popisná statistika pro kvalitativní data, jejich grafická prezentace

Popisná statistika vhodná při zkoumání závislosti mezi dvěma znaky (proměnnými)

 • Míry závislosti (korelace, atd.)

Základní pojmy statistické inference

 • Odhad, test, chyba I. druhu, P-hodnota, síla, atd.

Porovnání dvou či více skupin vzhledem ke kvalitativnímu znaku

 • Srovnání proporcí
 • Chí-kvadrát test
 • McNemarův test, atd.

Porovnání dvou či více skupin vzhledem ke kvantitativnímu znaku

 • Studentův t-test
 • Wilcoxonův test
 • Analýza rozptylu
 • Kruskalův-Wallisův test, atd.

Základy lineární regrese

Shrnutí

Certifikace

 • Po absolvování kurzu získáte certifikát o absolvování kurzu.

Jaké jsou navazující kurzy

MUDr. Karol Curila, Ph.D., 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova

„Kurz byl přínosný pro pochopení základních statistických metod používaných při zpracovávání dat medicínského výzkumu. Týká se to jak metod popisné statistiky, tak i metod porovnávání 2 či více skupin charakterizovaných různými typy dat. Výkladem nás provedla zkušená lektorka. Její výhodou je i neformálnost, kdy vzniklé otázky či problémy je možné řešit ihned na místě s přednášejícím.“

2 denní
Lazarská 11/6, Praha 2
12.900,- Kč

Přihláška do kurzu (nezávazně)

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

DataFriends Education s.r.o.
Korunní 2569/108
110 00 Praha 10 - Vinohrady
IČ: 09743804

Kanceláře a školení:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter