Zavřít
 • Kurzy statistiky

Základní kurz statistiky II

 • Popis kurzu
 • Názory účastníků
 • Cena a termíny

Kurz je zaměřen na výuku teorie a praktické procvičování obecních lineárních modelů (vícerozměrná regrese, analýza rozptylu) a nelineárního modelování.

Všechny probírané metody jsou procvičeny na konkrétních příkladech, vše s důrazem na praktické použití daných metod a interpretaci výsledků. Kurz je rovněž vhodný pro uživatele systému TIBCO Statistica, kteří se chtějí podrobněji seznámit s modulem Statistica Pokročilé lineární a nelineární modely.

Pro koho je kurz určen

 • Statistici
 • Datoví analytici
 • Datoví vědci
 • Výzkumní pracovníci
 • Vědci
 • Zájemci o prohloubení svých znalosti v oblasti statistického zpracování dat

Co Vás naučíme

 • Kdy je vhodné použít regresní analýzu a co nám přinese.
 • Jaké typy regresních modelů existují.
 • V čem se liší jednotlivé regresní modely.
 • Vytvořit různé typy regresních modelů.
 • Zvolit vhodný typ regresního modelu pro vaše data.
 • Kdy je vhodné použít analýzu rozptylu (ANOVA) a co nám přinese.
 • Jaký je rozdíl mezi analýzou rozptylu a regresní analýzou.
 • Kdy je vhodné přistoupit k použití vícefaktorové analýzy rozptylu (vícefaktorová ANOVA).
 • Kdy se používá analýza rozptylu pro opakovaná měření (ANOVA pro opakovaná měření).
 • Co je neparametrická statistika, kdy ji použít a co nám přinese.
 • Základní aplikaci časových řad.
 • Základní aplikaci vícerozměrných metod.

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba

Jak dlouho kurz trvá

 • 2 školící dny v rozsahu 2 x 6 hodin.

Jak probíhá výuka

 • Odborný výklad s praktickým procvičováním příkladů na počítačích.
 • Příklady jsou procvičovány v anglické verzi softwaru TIBCO Statistica.

Jaké studijní materiály obdržíte

 • Na kurzu obdržíte tištěné prezentace probírané látky.
 • Po kurzu Vám zašleme elektronickou verzi prezentace včetně příkladů.

Program kurzu

Úvod

Zpracování a příprava dat

 • Filtrování
 • Zpracování chybějících dat

Regresní analýza

 • Korelační analýza
 • Lineární regresní modely
 • Nelineární regresní modely
 • Logistická regrese
 • Analýza kovariance

Analýza rozptylu

 • Vícefaktorová ANOVA
 • ANOVA pro opakovaná měření

Úvod do vícerozměrných statistických metod

Úvod do časových řad

 

Certifikace

 • Po absolvování kurzu získáte certifikát o absolvování kurzu

Doporučené další kurzy

Kurzy, které rozšiřují a doplňují znalosti nabyté v tomto kurzu:

Ing. Marta Nosková, Západočeská univerzita v Plzni
Lektor kurzu Bc. Michal Štěbeták 
"Kurz byl pro mě velkým přínosem. Nejen že jsou témata dobře vysvětlena teoreticky a následuje i praktická ukázka v programu Statistica, ale díky kurzu i vím, jak správně interpretovat výsledky. Pro mě osobně byla z probíraných témat nejzajímavější regresní analýza, kterou jsem nyní schopna bez problému provést a interpretovat její výsledky. Ještě jednou děkuji lektorovi Michalovi Štěbetákovi za perfektní vedení kurzu."

Ing. Jiří Kutlák, Západočeská univerzita v Plzni
Lektor kurzu Bc. Michal Štěbeták
"Kurz statistiky, který jsem absolvoval s kolegy z fakulty, pro nás byl nesmírně přínosný. Problematika včetně našich dotazů (a že jich nebylo málo) byla vysvětlena jak odborně, tak také lidsky. Ještě jednou děkujeme celému týmu včetně přednášejícího, pana Štěbetáka. Brzy se jistě uvidíme znovu  :)"

Petr Létal, Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o., 
Lektor kurzu Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.
"Kurz byl vyvážený jak teoretickou částí, tak praktickou, která byla více zastoupena, což preferuji. Pracovalo se s moderním hardwarem a se statistickým softwarem v příjemných prostorech. Výklad a obsah byl na dobré úrovni prováděn vysokoškolským pracovníkem s odbornou znalostí a výborným procvičováním (příklady). Lektor bral ohled na znalosti školené skupiny a ochotně pomáhal s požadavky školících. Celkově atmosféra byla ve velmi přátelském duchu jak ze strany přednášejícího, tak i školící firmy ArcIT Consulting s.r.o. Celkově byla organizace dobře zvládnutá bez žádných komplikací. Občerstvení bylo na dobré úrovni v místě školení, dostupnost místa dobrá. Parkování standardní jako v Praze, statisticky určitě zaparkujete, chce to kapku štěstí nebo uděláte trochu chůze pro své zdraví."

Mgr. Jana Heczková, Ph.D., Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 
Lektorka kurzu Mgr. Lenka Posch - Základní kurz statistiky I
Lektor kurzu Mgr. Patrik Galeta - Základní kurz statistiky II
"Oba kurzy byly velmi dobře připraveny, organizačně zajištěny a konaly se v příjemném prostředí. V obou dvou případech byly kurzy vedeny velmi zkušenými lektory a probíhaly v malých studijních skupinách. Velmi oceňuji vyvážený poměr teoretického základu doplněného o jasné, názorné a srozumitelné příklady k procvičování. Jednotlivé kroky byly trpělivě vysvětleny a procvičeny na reálných datech. Jako značně přínosné hodnotím také připravené studijní materiály, které byly poskytnuty v tištěné a následně také elektronické podobě. Oba kurzy hodnotím jako velmi přínosné. V budoucnu předpokládám absolvování ještě některých dalších kurzů z dostupné nabídky."

Adam Kučera, Cembrit a.s., 
Lektor kurzu Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.
"Školení mělo jasnou a přehlednou strukturu, na případné dotazy z publika přednášející Patrik Galeta odpovídal ochotně a s erudicí. Přednášející též operativně reagoval na přání účastníků kurzu a přizpůsoboval jim jeho směřování - někdy účastníky více uváděl do teoretických základů přednášené látky, jindy se naopak více zaměřil na praktické procvičování souvisejících úloh. Ačkoliv jsem s ním nikdy dříve nepracoval, práce s programem Statistica na připravených příkladech byla intuitivní a uživatelsky příjemná. Celkově mi školení velmi pomohlo se v dané problematice zorientovat."

Petr Sucháček, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
"Kurz byl pro mne osobně velmi přínosný zejména svou interaktivitou, individuálním přístupem a také charakterem prezentovaných informací. Statistické postupy byly demonstrovány na reálných datech, včetně komentářů a případných interpretací. Jakožto student humanitního oboru jsem tuto rovinu velmi ocenil, neboť mi přiblížila statistické postupy reálným lidem. Poznatky z kurzu již využívám při designování výzkumného nástroje pro účely mé dizertační práce."

 

2 denní
Lazarská 11/6, Praha 2
12.900,- Kč bez DPH

Přihláška do kurzu

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

DataFriends Education s.r.o.
Korunní 2569/108
110 00 Praha 10 - Vinohrady
IČ: 09743804

Kanceláře a školení:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter