Statistica.pro – Datová analytika pro správné rozhodování
Zavřít
 • Kurzy statistiky

Základní kurz statistiky II

 • Popis kurzu
 • Podrobný syllabus
 • Názory účastníků
 • Cena a termíny

Naučte se svá data zpracovávat metodami zobecněných lineárních modelů a nelineárního modelování.

Na reálných příkladech vám vysvětlíme, jak tyto pokročilé metody fungují a v jakých situacích je použít. Po absolvování kurzu budete např. umět použít analýzu rozptylu, neparametrickou statistiku nebo vícefaktorovu analýzu (viz názory spokojených účastníků kurzu).

Všechny prezentované postupy si vyzkoušíte v české verzi aplikace Tibco Statistica, jednom z nejoblíbenějších softwarů pro statistickou analýzu.

2denním kurzem (12 hodin čistého času) vás provede Mgr. Patrik Galeta, PhD., odborný asistent katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni, který se statistice věnuje v rámci demografických studií (viz profil lektora). 

Počítač vám zapůjčíme na místě, není třeba nosit vlastní.

CHCI SE PŘIHLÁSIT NA KURZ -->

Z kurzu budete mít největší užitek, pokud:

 • potřebujete využívat pokročilé statistické metody ve své práci (výzkumní a technologičtí pracovníci, marketingoví experti atd.),
 • používáte aplikaci Statistica a chcete se správně naučit pracovat s modulem pokročilých lineárních a nelineárních modelů.

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba?

Co se na kurzu naučíte?

 • co je regresní analýza a co vám přinese,
 • jaké typy regresních modelů existují a v čem se liší,
 • jak zvolit vhodný typ regresního modelu pro vaše data a jak jej vytvořit,
 • jaký je rozdíl mezi analýzou rozptylu a regresní analýzou,
 • kdy je vhodné použít analýzu rozptylu (ANOVA) a kdy zvolit vícefaktorovou analýzu rozptylu (vícefaktorová ANOVA).
 • co je neparametrická statistika a kdy ji použít,
 • co jsou základní aplikace časových řad a vícerozměrných metod a k čemu slouží.

Chci vidět podrobný syllabus

Názory spokojených účastníků

„Kurz byl vyvážený jak teoretickou, tak praktickou částí, která byla více zastoupena, což preferuji. Výklad a obsah byl na dobré úrovni prováděn vysokoškolským pracovníkem s odbornou znalostí a výborným procvičováním (příklady). Lektor bral ohled na znalosti školené skupiny a ochotně pomáhal s požadavky školících. Atmosféra byla velmi přátelská, organizace dobře zvládnutá a bez komplikací.“

Ing. Petr Létal, Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems

„Školení mělo jasnou a přehlednou strukturu, na případné dotazy z publika přednášející Patrik Galeta odpovídal ochotně a s erudicí. Lektor též reagoval na přání účastníků a přizpůsoboval jim směřování kurzu – někdy účastníky více uváděl do teoretických základů přednášené látky, jindy se naopak více zaměřil na praktické procvičování souvisejících úloh. Práce s programem Statistica na připravených příkladech byla intuitivní a uživatelsky příjemná, ačkoliv jsem s ním nikdy dříve nepracoval. Celkově mi školení velmi pomohlo se v dané problematice zorientovat.“

Adam Kučera, Cembrit

„Kurz byl pro mne osobně velmi přínosný zejména svou interaktivitou, individuálním přístupem a také charakterem prezentovaných informací. Statistické postupy byly demonstrovány na reálných datech, včetně komentářů a případných interpretací. Jakožto student humanitního oboru jsem tuto rovinu velmi ocenil, neboť mi přiblížila statistické postupy reálným lidem. Poznatky z kurzu již využívám při designování výzkumného nástroje pro účely mé dizertační práce.“

Mgr. Petr Sucháček, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Chci vidět další názory účastníků kurzu -->

Jaké školící materiály obdržíte?

 • na kurzu obdržíte tištěné prezentace probírané látky, které vám následně zašleme v elektronické verzi

Jak dlouho kurz trvá?

 • 2 pracovní dny (12 hodin čistého času)

Kdo vás bude školit?

Kurzem vás provede Mgr. Patrik Galeta, PhD., odborný asistent katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni. Statistickým metodám se věnuje v rámci demografických studií, na ZČU vede také kurz zpracování dat. Vedle stovek studentů proškolil ve statistických metodách také stovky účastníků našich kurzů.

Kolik kurz stojí, kde probíhá a jaké jsou možnosti platby?

Kurz probíhá v našem školícím středisku na adrese Lazarská 11/6, Praha 2.

Cena kurzu je 12 900 Kč . Součástí ceny je kromě zajištění pomůcek a školících materiálů také občerstvení v průběhu kurzu a oběd.

Platba probíhá převodem oproti vystavené faktuře.

Program kurzu

Úvod

Zpracování a příprava dat

 • Filtrování
 • Zpracování chybějících dat

Regresní analýza

 • Korelační analýza
 • Lineární regresní modely
 • Nelineární regresní modely
 • Logistická regrese
 • Analýza kovariance

Analýza rozptylu

 • Vícefaktorová ANOVA
 • ANOVA pro opakovaná měření

Úvod do vícerozměrných statistických metod

Úvod do časových řad

Po absolvování kurzu získáte certifikát o absolvování kurzu.

Doporučené další kurzy

Kurzy, které rozšiřují a doplňují znalosti nabyté v tomto kurzu:

Ing. Marta Nosková, Západočeská univerzita v Plzni
Lektor kurzu Bc. Michal Štěbeták 
"Kurz byl pro mě velkým přínosem. Nejen že jsou témata dobře vysvětlena teoreticky a následuje i praktická ukázka v programu Statistica, ale díky kurzu i vím, jak správně interpretovat výsledky. Pro mě osobně byla z probíraných témat nejzajímavější regresní analýza, kterou jsem nyní schopna bez problému provést a interpretovat její výsledky. Ještě jednou děkuji lektorovi Michalovi Štěbetákovi za perfektní vedení kurzu."

Ing. Jiří Kutlák, Západočeská univerzita v Plzni
Lektor kurzu Bc. Michal Štěbeták
"Kurz statistiky, který jsem absolvoval s kolegy z fakulty, pro nás byl nesmírně přínosný. Problematika včetně našich dotazů (a že jich nebylo málo) byla vysvětlena jak odborně, tak také lidsky. Ještě jednou děkujeme celému týmu včetně přednášejícího, pana Štěbetáka. Brzy se jistě uvidíme znovu  :)"

Petr Létal, Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o., 
Lektor kurzu Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.
„Kurz byl vyvážený jak teoretickou, tak praktickou částí, která byla více zastoupena, což preferuji. Výklad a obsah byl na dobré úrovni prováděn vysokoškolským pracovníkem s odbornou znalostí a výborným procvičováním (příklady). Lektor bral ohled na znalosti školené skupiny a ochotně pomáhal s požadavky školících. Atmosféra byla velmi přátelská, organizace dobře zvládnutá a bez komplikací.“

Mgr. Jana Heczková, Ph.D., Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 
Lektorka kurzu Mgr. Lenka Posch - Základní kurz statistiky I
Lektor kurzu Mgr. Patrik Galeta - Základní kurz statistiky II
"Oba kurzy byly velmi dobře připraveny, organizačně zajištěny a konaly se v příjemném prostředí. V obou dvou případech byly kurzy vedeny velmi zkušenými lektory a probíhaly v malých studijních skupinách. Velmi oceňuji vyvážený poměr teoretického základu doplněného o jasné, názorné a srozumitelné příklady k procvičování. Jednotlivé kroky byly trpělivě vysvětleny a procvičeny na reálných datech. Jako značně přínosné hodnotím také připravené studijní materiály, které byly poskytnuty v tištěné a následně také elektronické podobě. Oba kurzy hodnotím jako velmi přínosné. V budoucnu předpokládám absolvování ještě některých dalších kurzů z dostupné nabídky."

Adam Kučera, Cembrit a.s., 
Lektor kurzu Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.
„Školení mělo jasnou a přehlednou strukturu, na případné dotazy z publika přednášející Patrik Galeta odpovídal ochotně a s erudicí. Lektor též reagoval na přání účastníků a přizpůsoboval jim směřování kurzu – někdy účastníky více uváděl do teoretických základů přednášené látky, jindy se naopak více zaměřil na praktické procvičování souvisejících úloh. Práce s programem Statistica na připravených příkladech byla intuitivní a uživatelsky příjemná, ačkoliv jsem s ním nikdy dříve nepracoval. Celkově mi školení velmi pomohlo se v dané problematice zorientovat.“

Petr Sucháček, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
„Kurz byl pro mne osobně velmi přínosný zejména svou interaktivitou, individuálním přístupem a také charakterem prezentovaných informací. Statistické postupy byly demonstrovány na reálných datech, včetně komentářů a případných interpretací. Jakožto student humanitního oboru jsem tuto rovinu velmi ocenil, neboť mi přiblížila statistické postupy reálným lidem. Poznatky z kurzu již využívám při designování výzkumného nástroje pro účely mé dizertační práce.“

2 denní
Lazarská 11/6, Praha 2
12.900,- Kč

Přihláška do kurzu

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

DataFriends Education s.r.o.
Korunní 2569/108
110 00 Praha 10 - Vinohrady
IČ: 09743804

Kanceláře a školení:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter