Zavřít
 • Kurzy statistiky

Základní kurz statistiky I

 • Popis kurzu
 • Názory účastníků
 • Cena a termíny

Kurz je zaměřen na výuku teorie a praktické procvičování základních statistických metod od popisných statistik po testování hypotéz.

Základní kurz statistiky I vám zprostředkuje pohled do světa statistických analýz. Cílem kurzu je naučit se efektivně získávat informace z dat a porozumět filozofii statistického zpracování dat. V úvodu jsou účastníci seznámeni s principy používání programu TIBCO Statistica, obsluhou jeho jednotlivých nástrojů a vybranými vhodnými funkcemi a vlastnostmi. Podrobněji budou vysvětlena témata popisná statistika, principy statistického usuzování a interpretace výsledků. Druhá část kurzu se věnuje statistickému rozhodování a vyšetření závislosti mezi proměnnými.

Pro snazší pochopení dané problematiky budou v průběhu kurzu řešeny úlohy na reálných datech. Důraz je kladen na interpretaci výsledků a grafické možnosti systému TIBCO Statistica.

Pro koho je kurz určen

 • Statistici
 • Datoví analytici
 • Datoví vědci
 • Výzkumní pracovníci
 • Vědci
 • Úplní začátečníci v oblasti zpracování dat
 • Zájemci, kteří chtějí porozumět statistickému zpracování dat

Co Vás naučíme

 • Jaké existují typy proměnných a jaké jsou mezi nimi rozdíly.
 • Co je průměr, medián, směrodatná odchylka, a další popisné statistiky.
 • Kde a jak je vhodné popisné statistiky použít a co nimi zjistíte.
 • Jak zobecňovat závěry analýz pomocí testování hypotéz.
 • Jaké typy testů existují a které kdy použít.
 • Vhodně vizualizovat data.
 • Porovnávat dva a více souborů dat mezi sebou.
 • Vyhodnocovat data pomocí kontingenčních tabulek.
 • Sestavit regresní model.
 • Vytvářet modely typu „Co se stane, když…“.

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba

Jak dlouho kurz trvá

 • 2 školící dny v rozsahu 2 x 6 hodin.

Jak probíhá výuka

 • Odborný výklad s praktickým procvičováním příkladů na počítačích.
 • Příklady jsou procvičovány v anglické verzi softwaru TIBCO Statistica.

Jaké studijní materiály obdržíte

 • Na kurzu obdržíte tištěné prezentace probírané látky.
 • Po kurzu Vám zašleme elektronickou verzi prezentace včetně příkladů.

Program kurzu

Úvod

Úvod do analýzy dat

 • Co je to statistická analýza dat.
 • Popisná statistika.
 • Typy rozdělení proměnných.
 • Charakteristiky polohy a variability.
 • Vhodné vizualizace dat.
 • Vztah dvou veličin.
 • Normální rozdělení a ověření normality dat.

Testování hypotéz

 • Úvod do testování hypotéz.
 • Parametrické testy.
  • Jednovýběrový t test.
  • Dvouvýběrový t test.
  • Párový t test.
  • Analýza rozptylu.
 • Základní neparametrické testy.
  • Wilcoxnovy testy.
  • Kruskal-Wallisova ANOVA.
 • Analýza kontingenčních tabulek.
 • Test nezávislosti dvou kategoriálních znaků.

Úvod do korelační analýzy

Lineární regrese

Certifikace

 • Po absolvování kurzu získáte certifikát o absolvování kurzu.

Jaké jsou navazující kurzy

Ing. Ladislav Pavelka, UNIPETROL RPA, s.r.o.
Lektor kurzu Mgr. Patrik Galeta, PhD.

„Základní kurz statistiky I jsem absolvoval ve společnosti DataFriends se školitelem Mgr. Patrikem Galetou, PhD. Bylo vidět že pan Galeta má dlouholeté zkušenosti v oblasti statistiky a jednotlivé statistické postupy a metody vždy vysvětlil trefně a na praktických příkladech. Školení také probíhalo v příjemných prostorách co jen umocnilo můj celkový pozitivní pocit. Určitě doporučuji každému, koho zajímá statistika.“

Ing. Marta Nosková, Západočeská univerzita v Plzni
Lektor kurzu Bc. Michal Štěbeták

"Kurz byl velmi pěkně připraven a perfektně veden lektorem Michalem Štěbetákem. Díky kurzu jsem si utřídila dříve získané poznatky ze statistiky a zjistila, že vlastně není vůbec složitá. Témata měla logickou návaznost a oceňuji i snahu lektora dávat příklady blízké mému profesnímu zaměření."

Mgr. Jana Heczková, Ph.D., Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Lektorka kurzu Mgr. Lenka Posch - Základní kurz statistiky I
Lektor kurzu Mgr. Patrik Galeta - Základní kurz statistiky II

"Oba kurzy byly velmi dobře připraveny, organizačně zajištěny a konaly se v příjemném prostředí. V obou dvou případech byly kurzy vedeny velmi zkušenými lektory a probíhaly v malých studijních skupinách. Velmi oceňuji vyvážený poměr teoretického základu doplněného o jasné, názorné a srozumitelné příklady k procvičování. Jednotlivé kroky byly trpělivě vysvětleny a procvičeny na reálných datech. Jako značně přínosné hodnotím také připravené studijní materiály, které byly poskytnuty v tištěné a následně také elektronické podobě. Oba kurzy hodnotím jako velmi přínosné. V budoucnu předpokládám absolvování ještě některých dalších kurzů z dostupné nabídky."

Ing. Denisa Kárníková, Ph.D., Divize paliv a maziv, SGS Czech Republic
Lektorka Mgr. Lenka Posch
"Účastnila jsem se Vašeho kurzu Základy statistiky I a hodnotím tento kurz jako velice přínosný. Pozitivně hodnotím orientaci školitelky v dané problematice, která vždy vysvětlila princip matematického modelu s návazností na aplikaci v programu. Celý kurz byl koncipován systematicky a přehledně na řadě praktických příkladů s častými samostatnými cvičeními pro prověření pochopení daného tématu. Lektorka reagovala i na dotazy z praxe účastníků a vždy navrhla možné způsoby řešení. Kurz zcela splnil mé očekávání."

PhDr. Sona Lemrová, PhD., Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci
"1. Školitel: Zde jsem byla velice spokojená, jednalo se o školitele, který byl velice vstřícný požadavkům o podrobnější vysvětlení či dovysvětlení probírané látky. Projev byl velmi srozumitelný, jasný, prezentace návodu byla taktéž jasná a srozumitelná. K osobě – či práci školitele nemám žádné výhrady, naopak.
2. Obsah školení: Zde bych mela připomínku, která se týká náplně. Účastnila jsem se obou dnů, do kterých musel školitel začlěnit příliš mnoho učiva. Vím, že zde hrála roli zkušenost účastníků s prací se statistikou, která nebyla vyvážená (někteří kolegové byli zkušenejší a dožadovali se vysvětlování složitejších úkonu, což pro „začátečníky“ je obtížné sledovat linii daného školení. Píši tyto řádky s vědomím, že jsem začátečník a přivítala bych pozvolnější postup – po menších dávkách učiva."

PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
"Kurz byl dobře připraven. Účastníci dostali podpůrné studijní materiály. Výklad byl jasný a strukturovaný.
Kladně hodnotím odborné znalosti a přístup lektora, který byl vstřícný a zohledňoval ruzné tempo jednotlivých účastníků.
Informace pro mne byly přínosem a budu je v hojné míře využívat i při další práci se softwarem Statistica."

Doc. Ing. Anna Krejcová, Ph.D., FChT, Univerzita Pardubice
"V průběhu roku jsem postupně prošla kurzy Příprava a zpracování dat, Základní kurz statistiky, Vícerozměrné statistické metody, Navrhování a analýza experimentu, Statistika v lékařství I a Statistika v lékarství II. Oceňji vstřícnost pracovníků firmy, skvělou organizaci a výbornou úroveň přednášejících lektorů. Kurzy jsou vyvážené co do teoretického statistického základu i tréninku praktických dovedností, jsou postavené na vhodně volených a velmi zajímavých příkladech napříč mnoha obory. Získané znalosti mohu uplatnit při zpracování vlastních experimentálních dat, při konzultacích prací studentů i při výuce."

Lucie Cerná, Sample and Standard Administrator Bioanalytical Dept., QUINTA - ANALYTICA s.r.o.
"Děkuji za možnost zúčastnit se Vašeho kurzu Základní kurz statistiky I.
Zde je shrnutí mých poznatků:
1. Kurz byl prezentován zajímavou i zábavnou formou s využitím softwaru na praktických příkladech z různých odvětví
2. Svižné tempo, které dle mého názoru vyžadovalo již předem alespoň základní znalosti statistiky
3. Po cca 17 letech od okrajové výuky na VŠCHT jsem si kurzem statistiku připomněla, dosud jsem ji v práci ve větším rozsahu nevyužívala, což se nyní má změnit.
4. Nyní si musím osvojit a zažít práci se softwarem (dle mých posledních informací firma již zakoupila AJ verzi)
5. Využiji ANOVU, neparametrickou statistiku, testování hypotéz, grafické výstupy při porovnávání souboru biologických dat."

Mgr. Jarmila Schmidtová, PhD., KMDG TU Zvolen
Ovládání programu Statistica
Základní kurz statistiky I

"Ovládáni programu Statistica: V rámci ovládania programu som sa oboznámila s funkcionalitami, o ktorých som ani netušila. Možnosti práce s premennými a prípadmi, filtrovanie, prekódovanie, overovanie dát, možnosti makra, import a export údajov a mnohé iné nám lektor nielen ukázal, ale s nami aj precvičil na pripravených príkladoch. Mnohé veci som doteraz robila zdĺhavo a nešikovne, pritom stačí len jeden klik myšou – keď človek vie kde. Predstavil nám naozaj užitočné veci.
Základní kurz statistiky I:Lektor zvládol perfektne po odbornej stránke a prejavil aj veľmi dobré pedagogické schopnosti. Jednotlivé typy analýz vysvetlil podrobne, vedel reagovať na všetky naše otázky (a to ich bolo naozaj dosť ), vždy vedel o čom hovorí. Jeho prístup bol veľmi ústretový. Čo oceňujem najviac je to, že sa sústredil aj na podmienky pre použitie jednotlivých analýz, na čo sa v praxi veľmi často zabúda a poctivá štatistika sa tak mení na pavedu, či už zámerne alebo z neznalosti. Predstavil nám i neparametrické testy, čím pre nás otvoril ďalšie možnosti práce s dátami.
Obaja lektori nám poskytli učebné materiály v tlačenej podobe, oboznámili nás s ďalšími možnosťami študijnej literatúry a zoznámili nás s webovou stránkou firmy, kde je veľa dobrých článkov, z ktorých sa dá tiež mnohému priučiť a porozumieť. Oceňujem nie len program Statistica 12, ktorý je veľmi priateľský pre užívateľa, ale veľmi vysoko hodnotím aj kurzy, ktorých som sa zúčastnila. A samozrejme teším sa na ďalšie."

2 denní
Lazarská 11/6, Praha 2
12.400,- Kč bez DPH

Přihláška do kurzu

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

DataFriends Education s.r.o.
Korunní 2569/108
110 00 Praha 10 - Vinohrady
IČ: 09743804

Kanceláře a školení:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter