Zavřít
 • Kurzy statistiky

Základní kurz statistiky I

 • Popis kurzu
 • Názory účastníků
 • Cena a termíny

Základní kurz statistiky I vám zprostředkuje pohled do světa statistických analýz. Cílem kurzu je naučit se efektivně získávat informace z dat a porozumět filozofii statistického zpracování dat. V úvodu jsou účastníci seznámeni s principy používání programu TIBCO Statistica, obsluhou jeho jednotlivých nástrojů a vybranými vhodnými funkcemi a vlastnostmi. Podrobněji budou vysvětlena témata popisná statistika, principy statistického usuzování a interpretace výsledků. Druhá část kurzu se věnuje statistickému rozhodování a vyšetření závislosti mezi proměnnými.

Pro snazší pochopení dané problematiky budou v průběhu kurzu řešeny úlohy na reálných datech. Důraz je kladen na interpretaci výsledků a grafické možnosti systému TIBCO Statistica.

Cílová skupina

 • Úplní začátečníci v oblasti zpracování dat.
 • Všichni, kteří chtějí porozumět statistickému zpracování dat.
 • Ti, kteří potřebují vyhodnotit data z dotazníkových šetření.
 • Vědečtí pracovníci, kteří si chtějí své postupy ujasnit/ potvrdit, neboť převážná část kurzu je věnována statistickému testování hypotéz (komparativní, párový pokus) parametrickými i neparametrickými testy.
 • Ekonomičtí pracovníci, kteří chtějí efektivně využívat zákaznická data (najít závislosti, pokročilou vizualizaci apod.).

Cíle kurzu

 • Pomoci začít s analýzami i úplným začátečníkům.
 • Naučit se dělat grafy pro různé typy dat.
 • Naučit porovnávat 2 skupiny (experimentální / kontrolní).
 • Pochopit rozdíl mezi párovým a nepárovým pokusem.
 • Naučit se porovnávat více než 2 skupiny.
 • Naučit se kvantifikovat závislosti mezi proměnnými (korelace, kontingence...).
 • Naučit se vytvářet modely typu „Co se stane, když…“.
 • Naučit zpracovávat samostatně svá data v softwaru TIBCO Statistica pomocí odučených metod.

Osnova

Úvod

Základní informace o softwaru TIBCO Statistica

 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Základy obsluhy programu TIBCO Statistica
 • Seznámení s prostředím TIBCO Statistica
 • Načtení dat, různé typy výstupů
 • Vytvoření nové tabulky dat, vkládání a upravování dat
 • Možnosti grafických výstupů

Úvod do analýzy dat

 • Co je to statistická analýza dat
 • Popisná statistika
 • Typy rozdělení proměnných
 • Charakteristiky polohy a variability
 • Vhodná vizualizace dat
 • Vztah dvou veličin
 • Normální rozdělení a ověření normality dat

Testování hypotéz

 • Úvod do testování hypotéz
 • Jednotlivé kroky testování hypotéz, interpretace výsledků
 • Vybrané statistické metody
 • Přehled některých základních testů a příklady jejich použití
 • Test nezávislosti dvou kategoriálních znaků, t-testy, analýza rozptylu, základní neparametrické testy, korelační analýza, lineární regrese

Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows

Předchozí kurzy

Pokud se chce posluchač plně soustředit na teorii, pak je vhodné absolvovat kurz:

Navazující kurzy

Pro komplexní obecné vzdělávání je navazující kurz:

Chcete-li si rozšířit znalosti konkrétní problematiky, je pro vás k dispozici celá řada specializovaných kurzů:

Certifikace

 • Účastník získá certifikát o absolvování kurzu

Délka kurzu

 • 2 dny (2x 6h)

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

Ing. Marta Nosková, Západočeská univerzita v Plzni
Lektor kurzu Bc. Michal Štěbeták

"Kurz byl velmi pěkně připraven a perfektně veden lektorem Michalem Štěbetákem. Díky kurzu jsem si utřídila dříve získané poznatky ze statistiky a zjistila, že vlastně není vůbec složitá. Témata měla logickou návaznost a oceňuji i snahu lektora dávat příklady blízké mému profesnímu zaměření."

Mgr. Jana Heczková, Ph.D., Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 20.1.2019
Lektorka kurzu Mgr. Lenka Posch - Základní kurz statistiky I
Lektor kurzu Mgr. Patrik Galeta - Základní kurz statistiky II

"Oba kurzy byly velmi dobře připraveny, organizačně zajištěny a konaly se v příjemném prostředí. V obou dvou případech byly kurzy vedeny velmi zkušenými lektory a probíhaly v malých studijních skupinách. Velmi oceňuji vyvážený poměr teoretického základu doplněného o jasné, názorné a srozumitelné příklady k procvičování. Jednotlivé kroky byly trpělivě vysvětleny a procvičeny na reálných datech. Jako značně přínosné hodnotím také připravené studijní materiály, které byly poskytnuty v tištěné a následně také elektronické podobě. Oba kurzy hodnotím jako velmi přínosné. V budoucnu předpokládám absolvování ještě některých dalších kurzů z dostupné nabídky."

Ing. Denisa Kárníková, Ph.D., Divize paliv a maziv, SGS Czech Republic, 3.12.2018
Lektorka Mgr. Lenka Posch

"V listopadu 2018 jsem se účastnila Vašeho kurzu Základy statistiky I a hodnotím tento kurz jako velice přínosný. Pozitivně hodnotím orientaci školitelky v dané problematice, která vždy vysvětlila princip matematického modelu s návazností na aplikaci v programu. Celý kurz byl koncipován systematicky a přehledně na řadě praktických příkladů s častými samostatnými cvičeními pro prověření pochopení daného tématu. Lektorka reagovala i na dotazy z praxe účastníků a vždy navrhla možné způsoby řešení. Kurz zcela splnil mé očekávání."

2 denní
Lazarská 11/6, Praha 2
12400,- Kč bez DPH

Přihláška do kurzu

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

Kanceláře:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2

Kurzy a semináře se konají na adrese:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2
Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter