Zavřít
 • Programovací jazyk R

Základní kurz statistiky I v programovacím jazyce R

 • Popis kurzu
 • Názory účastníků
 • Cena a termíny

Kurz je zaměřen na výuku teorie a praktické procvičování základních statistických metod od popisných statistik po lineární regresi za využití programovacího jazyka R.

 

Pro koho je kurz určen

 • Statistici
 • Datoví analytici
 • Datoví vědci
 • Výzkumní pracovníci
 • Vědci
 • Zájemci o praktické využití jazyka R
 • Uživatelé softwaru TIBCO Statistica, kteří mají zájem využít i jazyk R při analýzách
 • Zájemci, kteří chtějí porozumět statistickému zpracování dat
 • Zájemci, kteří chtějí začít s programováním v jazyce R

Co Vás naučíme

 • Základy práce se statistickými daty v jazyce R.
 • Zorientovat se v prostředí R studia.
 • Pochopit základní statistické pojmy.
 • Vyhodnocovat data v jazyku R pomocí základních statistických metod.
 • Jaké existují typy proměnných a jaké jsou mezi nimi rozdíly.
 • Co je průměr, medián, směrodatná odchylka, a další popisné statistiky
 • Kde a jak je vhodné popisné statistiky použít a co nimi zjistíte
 • Jak zobecňovat závěry analýz pomocí testování hypotéz
 • Jaké typy testů existují a které kdy použít
 • Vhodně vizualizovat data
 • Porovnávat dva a více souborů dat mezi sebou
 • Vyhodnocovat data pomocí kontingenčních tabulek
 • Sestavit regresní model
 • Vytvářet modely typu „Co se stane, když…“

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba

 • Pro absolvování tohoto kurzu nejsou potřeba specifické znalosti

Jak dlouho kurz trvá

 • 2 školící dny v rozsahu 2 x 6 hodin

Jak probíhá výuka

 • Odborný výklad s praktickým procvičováním příkladů na počítačích
 • Příklady jsou procvičovány v anglické verzi R studia

Jaké studijní materiály obdržíte

 • Na kurzu obdržíte tištěné prezentace probírané látky
 • Po kurzu Vám zašleme elektronickou verzi prezentace včetně příkladů

Program kurzu

Úvod do jazyka R

Vysvětlení základních statistických pojmů

Základní informace o programovacím jazyce R

Základy práce se statistickými daty v programovacím jazyce R

 • Import souborů z různých formátů
 • Příprava dat pro statistické zpracování
 • Zpracování dat pomocí tabulek a grafů a jejich interpretace

Úvod do analýzy dat

 • Co je to statistická analýza dat
 • Popisná statistika
 • Typy rozdělení proměnných
 • Charakteristiky polohy a variability
 • Vhodné vizualizace dat
 • Vztah dvou veličin
 • Normální rozdělení a ověření normality dat

Analýza dat v jazyce R

Praktických příklady nejčastěji používaných statistických metod v jazyce R

Statistická analýza:

 • Úvod do testování hypotéz
 • Analýza kontingenčních tabulek
 • Test nezávislosti dvou kategoriálních znaků
 • T-Testy
  • Jednovýběrový t test
  • Dvouvýběrový t test
  • Párový t test
  • Neparametrické testy
 • Analýza rozptylu
 • Základní neparametrické testy
 • Korelační analýza
 • Lineární regrese

Praktické příklady k procvičení metod statistických testů a analýzy

 • Praktické ukázky v jazyce R

Certifikace

 • Po absolvování kurzu získáte certifikát o absolvování kurzu

Jaké jsou navazující kurzy

 

Mgr. Ondřej Ledvinka, Ph.D., Český hydrometeorologický ústav
Lektor kurzu RNDr. Václav Čapek, PhD. Kurz Základy statistického zpracování dat v jazyce R byl pro mě velice prospěšný. Přestože s jazykem R pracuji již více jak 11 let, dozvěděl jsem se mnoho důležitých faktů, které mi coby samoukovi unikaly. Samozřejmostí je promítnutí těchto faktů do praktického využití, ať už se jedná o zefektivnění a zrychlení práce s R, tak především o teoretické základy, které pan Čapek vysvětlil naprosto bravurně. Jsem rád, že jsem kurz s panem Čapkem navštívil, protože při práci by mi jinak nastudování a pochopení principů, které stojí za různými typy testů hypotéz, trvalo roky. A dost možná, že by aplikace těchto statistických technik z mé strany ani nebyly správné, stejně tak jako interpretace výsledků. O některých fukcích R jsem např. věděl, ale bál jsem se je více využívat, neboť jsem přesně nevěděl, k čemu slouží. A teď už to vím. Pan Čapek navíc ochotně zodpovídal snad všechny dotazy pokládané z řad posluchačů. Z mé strany se dotazy týkaly především již detailních technických záležitostí, ale i takové otázky byly zodpovězeny a já doufám, že to bylo prospěšné pro obě strany a přispělo to k dalšímu zkvalitnění kurzu.Kurz kromě základního využití R s ukázkami na praktických příkladech zabrousil též do pokročilejších metod, z nichž některé jsme si mohli vyzkoušet, na jiné byl čas jen po teoretické stránce. Vyzkoušeli jsme si základní zpracování časových řad, kdy jsme např. na čtvrtletní data nasazovali model a vykreslovali si grafy s předpovídanými hodnotami a konfidenčními intervaly. Vícerozměrné techniky (např. faktorová analýza) byly již jen rychle odprezentovány s odkazy na další připravované kurzy, kde se těmto metodám pan Čapek hodlá věnovat mnohem detailněji.Za mě určitě pořadatelé kurzu dostávají jedničku!
2 denní
Lazarská 11/6, Praha 2
12.900,- bez DPH

Přihláška do kurzu

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

DataFriends Education s.r.o.
Korunní 2569/108
110 00 Praha 10 - Vinohrady
IČ: 09743804

Kanceláře a školení:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter