Zavřít
 • Kurzy statistiky

Základní kurz statistiky I

 • Popis kurzu
 • Podrobný syllabus
 • Názory účastníků
 • Cena a termíny

Naučte se ze svých dat získat přesně ty informace, které potřebujete. Na reálných příkladech vám vysvětlíme, jak statistika funguje a které typy testů existují. Po absolvování kurzu budete umět vybrat a použít správnou statistickou metodu, porovnat různé soubory dat a výsledky vhodně vizualizovat (viz názory spokojených účastníků).

Všechny prezentované postupy si vyzkoušíte v české verzi aplikace Tibco Statistica, jednom z nejoblíbenějších softwarů pro statistickou analýzu.

2denním kurzem (12 hodin čistého času) vás provede Mgr. Patrik Galeta, PhD., odborný asistent katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni, který se statistice věnuje v rámci demografických studií (viz profil lektora). 

Počítač vám zapůjčíme na místě, není třeba nosit vlastní.

CHCI SE PŘIHLÁSIT NA KURZ -->

Z kurzu budete mít největší užitek, pokud:

 • nemáte se zpracováním dat žádné zkušenosti a potřebujete statistické metody využívat ve své práci (výzkumní a technologičtí pracovníci, ad.),
 • rozumíte základům statistických metod, ale potřebujete si oživit základy (např. kvůli kurzům pokročilé statistiky).

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba?

 • pro absolvování kurzu nejsou potřeba žádné specifické znalosti

Co se na kurzu naučíte?

 • jaké typy proměnných existují a jaké jsou mezi nimi rozdíly,
 • co je průměr, medián, směrodatná odchylka a další popisné statistiky a kdy a jak je použít,
 • jaké typy testů existují a jak a kdy použít,
 • jak pomocí analýz testovat hypotézy,
 • jakým způsobem vhodně vizualizovat data,
 • jak mezi sebou porovnávat dva a více datových souborů,
 • co jsou kontingenční tabulky (a jak s jejich pomocí vyhodnocovat data),
 • jak sestavit regresní model a vytvářet modely typu „co se stane, když…“.

Chci vidět podrobný syllabus

Názory spokojených účastníků

„Základní kurz statistiky I jsem absolvoval ve společnosti DataFriends se školitelem Mgr. Patrikem Galetou, PhD. Bylo vidět že pan Galeta má dlouholeté zkušenosti v oblasti statistiky. Jednotlivé statistické postupy a metody vždy vysvětlil trefně a na praktických příkladech. Školení také probíhalo v příjemných prostorách, což jen umocnilo můj celkový pozitivní pocit. Určitě doporučuji každému, koho zajímá statistika.“

Ing. Ladislav Pavelka, UNIPETROL RPA

„V průběhu roku jsem si vedle základního kurzu statistiky I prošla i řadou dalších kurzů od společnosti DataFriends. Oceňuji vstřícnost pracovníků firmy, skvělou organizaci a výbornou úroveň přednášejících lektorů. Kurzy jsou vyvážené co do teoretického statistického základu i tréninku praktických dovedností a jsou postavené na vhodně zvolených a zajímavých příkladech napříč mnoha obory. Získané znalosti mohu uplatnit při zpracování vlastních experimentálních dat, při konzultacích prací studentů i při výuce.“

Doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D., Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

„Lektor zvládol kurz perfektne po odbornej stránke a prejavil aj veľmi dobré pedagogické schopnosti. Jednotlivé typy analýz vysvetlil podrobne, vedel reagovať na všetky naše otázky (a to ich bolo naozaj dosť ), vždy vedel o čom hovorí. Jeho prístup bol veľmi ústretový. Oceňujem, že sa sústredil aj na podmienky pre použitie jednotlivých analýz, na čo sa v praxi veľmi často zabúda a poctivá štatistika sa tak mení na pavedu, či už zámerne alebo z neznalosti. Veľmi vysoko hodnotím tiež program Statistica 12, ktorý je veľmi priateľský pre užívateľa.“

Mgr. Jarmila Schmidtová, PhD., Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene

Chci vidět další názory účastníků kurzu -->

Jaké školící materiály obdržíte?

 • na kurzu obdržíte tištěné prezentace probírané látky, které vám následně zašleme v elektronické verzi

Jak dlouho kurz trvá?

 • 2 pracovní dny (12 hodin čistého času)

Kdo vás bude školit?

Kurzem vás provede Mgr. Patrik Galeta, PhD., odborný asistent katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni. Statistickým metodám se věnuje v rámci demografických studií, na ZČU vede také kurz zpracování dat. Vedle stovek studentů proškolil ve statistických metodách také stovky účastníků našich kurzů.

Kolik kurz stojí, kde probíhá a jaké jsou možnosti platby?

Kurz probíhá v našem školícím středisku na adrese Lazarská 11/6, Praha 2.

Cena kurzu je 12 400 Kč (bez DPH). Součástí ceny je kromě zajištění pomůcek a školících materiálů také občerstvení v průběhu kurzu a oběd.

Platba probíhá převodem oproti vystavené faktuře.

Program kurzu

 • Úvod do analýzy dat

  • Co je to statistická analýza dat.
  • Popisná statistika.
  • Typy rozdělení proměnných.
  • Charakteristiky polohy a variability.
  • Vhodné vizualizace dat.
  • Vztah dvou veličin.
  • Normální rozdělení a ověření normality dat.

  Testování hypotéz

  • Úvod do testování hypotéz.
  • Parametrické testy.
   • Jednovýběrový t test.
   • Dvouvýběrový t test.
   • Párový t test.
   • Analýza rozptylu.
  • Základní neparametrické testy.
   • Wilcoxnovy testy.
   • Kruskal-Wallisova ANOVA.
  • Analýza kontingenčních tabulek.
  • Test nezávislosti dvou kategoriálních znaků.

  Úvod do korelační analýzy

  Lineární regrese

  Po absolvování kurzu získáte certifikát o absolvování kurzu.

  Jaké jsou navazující kurzy

Ing. MgA. Jana Adámková, Česká zemědělská univerzita v Praze
Lektor kurzu Ing. Tomáš Kyselý, Ing. Michal Štěbeták

„Kurz byl velmi kvalitně připraven, ve velmi příjemném a přátelském prostředí. Oceňuji přístup lektorů. Srozumitelně a jasně vše vysvětlili, zejména teoretickou část. Lektoři měli velmi dobře provázán přechod od teorie do praktických ukázek, které nám názorně předvedli v programu a které jsme si dále mohli sami vyzkoušet a procvičit. Kurz rozhodně doporučuji všem, kdo mají zájem o statistiku, ale nejsou si jistí v jejich základech.“

Ing. Marta Nosková, Západočeská univerzita v Plzni
Lektor kurzu Bc. Michal Štěbeták

"Kurz byl velmi pěkně připraven a perfektně veden lektorem Michalem Štěbetákem. Díky kurzu jsem si utřídila dříve získané poznatky ze statistiky a zjistila, že vlastně není vůbec složitá. Témata měla logickou návaznost a oceňuji i snahu lektora dávat příklady blízké mému profesnímu zaměření."

Mgr. Jana Heczková, Ph.D., Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Lektorka kurzu Mgr. Lenka Posch - Základní kurz statistiky I
Lektor kurzu Mgr. Patrik Galeta - Základní kurz statistiky II

"Oba kurzy byly velmi dobře připraveny, organizačně zajištěny a konaly se v příjemném prostředí. V obou dvou případech byly kurzy vedeny velmi zkušenými lektory a probíhaly v malých studijních skupinách. Velmi oceňuji vyvážený poměr teoretického základu doplněného o jasné, názorné a srozumitelné příklady k procvičování. Jednotlivé kroky byly trpělivě vysvětleny a procvičeny na reálných datech. Jako značně přínosné hodnotím také připravené studijní materiály, které byly poskytnuty v tištěné a následně také elektronické podobě. Oba kurzy hodnotím jako velmi přínosné. V budoucnu předpokládám absolvování ještě některých dalších kurzů z dostupné nabídky."

Ing. Denisa Kárníková, Ph.D., Divize paliv a maziv, SGS Czech Republic
Lektorka Mgr. Lenka Posch
"Účastnila jsem se Vašeho kurzu Základy statistiky I a hodnotím tento kurz jako velice přínosný. Pozitivně hodnotím orientaci školitelky v dané problematice, která vždy vysvětlila princip matematického modelu s návazností na aplikaci v programu. Celý kurz byl koncipován systematicky a přehledně na řadě praktických příkladů s častými samostatnými cvičeními pro prověření pochopení daného tématu. Lektorka reagovala i na dotazy z praxe účastníků a vždy navrhla možné způsoby řešení. Kurz zcela splnil mé očekávání."

PhDr. Sona Lemrová, PhD., Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci
"1. Školitel: Zde jsem byla velice spokojená, jednalo se o školitele, který byl velice vstřícný požadavkům o podrobnější vysvětlení či dovysvětlení probírané látky. Projev byl velmi srozumitelný, jasný, prezentace návodu byla taktéž jasná a srozumitelná. K osobě – či práci školitele nemám žádné výhrady, naopak.
2. Obsah školení: Zde bych mela připomínku, která se týká náplně. Účastnila jsem se obou dnů, do kterých musel školitel začlěnit příliš mnoho učiva. Vím, že zde hrála roli zkušenost účastníků s prací se statistikou, která nebyla vyvážená (někteří kolegové byli zkušenejší a dožadovali se vysvětlování složitejších úkonu, což pro „začátečníky“ je obtížné sledovat linii daného školení. Píši tyto řádky s vědomím, že jsem začátečník a přivítala bych pozvolnější postup – po menších dávkách učiva."

PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
"Kurz byl dobře připraven. Účastníci dostali podpůrné studijní materiály. Výklad byl jasný a strukturovaný.
Kladně hodnotím odborné znalosti a přístup lektora, který byl vstřícný a zohledňoval ruzné tempo jednotlivých účastníků.
Informace pro mne byly přínosem a budu je v hojné míře využívat i při další práci se softwarem Statistica."

Lucie Cerná, Sample and Standard Administrator Bioanalytical Dept., QUINTA - ANALYTICA s.r.o.
"Děkuji za možnost zúčastnit se Vašeho kurzu Základní kurz statistiky I.
Zde je shrnutí mých poznatků:
1. Kurz byl prezentován zajímavou i zábavnou formou s využitím softwaru na praktických příkladech z různých odvětví
2. Svižné tempo, které dle mého názoru vyžadovalo již předem alespoň základní znalosti statistiky
3. Po cca 17 letech od okrajové výuky na VŠCHT jsem si kurzem statistiku připomněla, dosud jsem ji v práci ve větším rozsahu nevyužívala, což se nyní má změnit.
4. Nyní si musím osvojit a zažít práci se softwarem (dle mých posledních informací firma již zakoupila AJ verzi)
5. Využiji ANOVU, neparametrickou statistiku, testování hypotéz, grafické výstupy při porovnávání souboru biologických dat."

2 denní
Lazarská 11/6, Praha 2
12.400,- bez DPH

Přihláška do kurzu

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

DataFriends Education s.r.o.
Korunní 2569/108
110 00 Praha 10 - Vinohrady
IČ: 09743804

Kanceláře a školení:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter