Statistica.pro – Datová analytika pro správné rozhodování
Zavřít
 • Kurzy statistiky

Vyhodnocování dotazníků

 • Popis kurzu
 • Cena a termíny

Kurz je zaměřen na výuku teorie a praktické procvičování statistických metod používaných při zpracovávaní dotazníkových šetření zahrnujících kategoriální (kvalitativní) data.

Všechny probírané metody budou procvičeny na konkrétních příkladech. Důraz je kladen na praktické použití daných metod a na interpretaci výsledků.

Pro koho je kurz určen

 • Statistici
 • Datoví analytici
 • Výzkumní pracovníci
 • Vědci
 • Zájemci o rozšíření svých znalostí v oblasti vyhodnocování dotazníků různého zaměření - přírodní vědy, technické obory, biomedicínský výzkum, ekonomické a sociální vědy atd.

Co Vás naučíme

 • Porozumět základním metodám pro analýzu kategoriálních dat.
 • Jak zpracovávat data z dotazníkových šetření.
 • Jak poznat, že je dotazník vhodně sestaven.
 • Které metody popisné statistiky jsou vhodné a smysluplné pro použití v kontextu kvalitativních a ordinálních dat.
 • Vyhodnocovat a interpretovat výsledky těchto metod.
 • Jak vyhodnotit statistickou odlišnost mezi dvěma či více skupinami vzhledem ke kvalitativní, resp. ordinální odezvě.
 • Jak vyhodnocovat závislosti dvou dichotomických znaků.
 • Jak vyhodnocovat závislosti dvou obecných kategoriálních znaků.
 • Jaké metody jsou vhodné pro vyhodnocování párových kategoriálních dat
 • Jak sestavit dotazník a jaké typy otázek použít.

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba

Jak dlouho kurz trvá

 • 1 školící den v rozsahu 6 hodin.

Jak probíhá výuka

 • Odborný výklad s praktickým procvičováním příkladů na počítačích.
 • Příklady jsou procvičovány v anglické verzi softwaru TIBCO Statistica.

Jaké studijní materiály obdržíte

 • Na kurzu obdržíte tištěné prezentace probírané látky.
 • Po kurzu Vám zašleme elektronickou verzi prezentace včetně příkladů.

Program kurzu

Úvod

Popisná statistika

 • Medián
 • Modus
 • Průměr

Analýza závislosti dvou dichotomických znaků (kontingenční tabulky 2x2)

 • Fisherův test
 • Chí-kvadrát test

Analýza závislosti dvou obecných kategoriálních znaků (kontingenční tabulky IxJ)

 • Podmínky použití jednotlivých testů
 • Slučování polí
 • Samotné testování

Statistické metody pro párová kategoriální data

Tvorba a návrh dotazníků a dotazníkového šetření

 • Určení velikosti vzorku
 • Skladba a typy otázek
  • Uzavřené
  • Otevřené
  • Polootevřené

Loglineární modely pro kontingenční tabulky (nástin)

Certifikace

 • Po absolvování kurzu získáte certifikát o absolvování kurzu.

Doporučené další kurzy

Kurzy, které doplňují znalosti nabyté v tomto kurzu:

1 denní
Lazarská 11/6, Praha 2
7.900,- Kč

Přihláška do kurzu

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

DataFriends Education s.r.o.
Korunní 2569/108
110 00 Praha 10 - Vinohrady
IČ: 09743804

Kanceláře a školení:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter