Zavřít
 • Kurzy statistiky

Vícerozměrné statistické metody

 • Popis kurzu
 • Názory účastníků
 • Cena a termíny

Kurz je zaměřen na výuku teorie a praktické procvičování vícerozměrných statistických metod.

Dvoudenní kurz Vícerozměrné statistické metody vám poskytne přehled metod využívaných při explorativní analýze dat. Použitelnost těchto metod je velmi široká, od sociálních věd přes hospodářství až po marketing. Všechny probírané metody budou procvičeny na příkladech.

Pro koho je kurz určen

 • Statistici
 • Datoví analytici
 • Datoví vědci
 • Výzkumní pracovníci
 • Vědci
 • Zájemci o prohloubení svých znalosti v oblasti diskriminační analýzy, tvorby shluků, predikování kategorické proměnné, hledání vztahů mezi skupinami proměnných apod.

Co Vás naučíme

 • Principy jednotlivých vícerozměrných metod.
 • Porozumět rozdílům mezi jednotlivými vícerozměrnými metodami.
 • Kdy je vhodné použít kterou metodu a co nám přinese.
 • Jak použít jednotlivé vícerozměrné metody pro různé typy dat.
 • Jak vyhodnocovat datový soubor s větším množstvím (více jak 3) proměnných.
 • Jak lze využít vícerozměrné metody v dalších oblastech jako regrese apod.
 • Jak využít vícerozměrné metody pro vyhodnocování dotazníkových šetření a co nám přinesou.

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba

Jak dlouho kurz trvá

 • 2 školící dny v rozsahu 2 x 6 hodin.

Jak probíhá výuka

 • Odborný výklad s praktickým procvičováním příkladů na počítačích.
 • Příklady jsou procvičovány v anglické verzi softwaru TIBCO Statistica.

Jaké studijní materiály obdržíte

 • Na kurzu obdržíte tištěné prezentace probírané látky.
 • Po kurzu Vám zašleme elektronickou verzi prezentace včetně příkladů.

Program kurzu

Úvod

Grafy vhodné pro vizualizaci vícerozměrných dat

 • Chernoffovy tváře,
 • Hvězdicové grafy,
 • Profily případů a další.

Vizualizace vícerozměrných dat

Analýza hlavních komponent (Principal Component Analysis)

 • Úvod, jak se dívat na vícerozměrná data,
 • Základní redukce vícerozměrnosti.

Faktorová analýza (Factor Analysis)

 • Princip a použití v praxi,
 • Typy rotací a kdy je použít.

Vícerozměrné škálování (Multidimensional Scaling)

 • Převedení podobnosti (či rozdílů) mezi objekty do grafu.

Korespondenční analýza

 • vizualizace podobností mezi kategoriálními daty.

Vyhledávání shluků a podobností

Shluková analýza (Cluster Analysis)

 • Metoda k-průměrů,
 • Metoda spojování.

Zařazování do kategorií či skupin

Diskriminační analýza (Discriminant Analysis)

 • Vytváření pravidel pro zatříďování do skupin,
 • Zařazování jednotlivců do skupiny.

Klasifikační stromy (Classification Trees)

 • Úvod do metody.

Certifikace

 • Po absolvování kurzu získáte certifikát o absolvování kurzu.

Doporučené další kurzy

Kurzy, které doplňují znalosti nabyté v tomto kurzu:

 

Lucie Viktorová, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Lektor kurzu Mgr. Patrik Galeta, PhD.
"Na kurzu Vícerozměrných statistických metod se mi velmi líbilo jednak vynikající organizační zajištění (poskytnutím všech výukových materiálu a měsíční verze softwaru zdarma počínaje a občerstvením konče), jednak individuálně přístupný styl a způsob výuky, kdy bylo možno se kromě vyzkoušení výpočtů na simulovaných datech zeptat na jakékoliv aplikační problémy probíraných metod ve vlastním výzkumném záměru. Osobně si odnáším rozšírený obzor v možnostech statistických analýz a pozitivní dojem z profesionálního přístupu."Bára Saifrtová, VŠE fakulta informatiky a statistiky, katedra Demografie
Lektor kurzu Mgr. Patrik Galeta, PhD.
"Z kurzu jsem nadšená. To, co jsme se ve škole učili celý semestr, jsme s lektorem zvládli za dva dny. A to třeba s tím, že tvorbu hlavní komponenty v metodě PCA jsem pochopila až na kurzu. Kurz byl velmi praktický."MSc. Iryna Kuklina, Jihočeská univerzita v ČB
Lektor kurzu Mgr. Patrik Galeta, PhD.
"S tímto kurzem jsem byla velmi spokojená, byl velmi dobře organizovaný, a ještě lépe vysvětlený výborným lektorem panem Galetou.Pro své vlastní výsledky získané znalosti zatím aplikovat nemohu (mám velmi odlišné experimentální designy), avšak nyní budu schopna pomáhat s vyhodnocením dat některým kolegům z našeho výzkumného ústavu."

RNDr. Eva Reiterová, Ph.D., Katedra psychologie Filozofická faktulta UPOL
Lektor kurzu Mgr. Patrik Galeta, PhD.
"Kurz byl pro me velmi prínosný hlavne z hlediska praktického využití probíraných metod na konkrétních príkladech. Pan Galeta byl velmi ochotný nám cokoliv podrobne vysvetlit a dokázal odpovedet na všechny naše otázky. Jeho príklady z praxe byly nejen názorné ale i zajímavé. Dobré bylo, že mel k dispozici velké množství souboru s daty z nejruznejších oblastí. Také prostredí a zázemí kurzu bylo velmi príjemné. Dekuji a teším se na další kurzy."

Mgr. Marek Hladík, PhD., Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.l., Arch.výzkum Mikulčice
Lektor kurzu Mgr. Patrik Galeta, PhD.
"Kurz Vícerozmerné statistické metody,  splnil všetky ocakávania a požiadavky, s ktorými som na kurz prišiel. Pozitívne hodnotím predovšetkým odbornú úroven školitela ako aj jeho flexibilný prístup a nasadenie pri vysvetlovaní preberanej látky. Tak isto kladne hodnotím pomer medzi preberanou teóriou a praktickými cviceniami zameranými na aplikáciu jednotlivých analýz. Na zodpovedajúcej úrovni (množstvo aj kvalita) bolo aj technické zabezpecenie školenia (školiace materiáli, dáta a pod.). Poznatky nadobudnuté pocas školenia využijem vo svojej odbornej práci."

2 denní
Lazarská 11/6, Praha 2
12.900,- Kč bez DPH

Přihláška do kurzu

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

DataFriends Education s.r.o.
Korunní 2569/108
110 00 Praha 10 - Vinohrady
IČ: 09743804

Kanceláře a školení:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter