Zavřít
 • Kurzy statistiky

Regresní analýza

 • Popis kurzu
 • Cena a termíny

Regresní analýza je jednou z nejpoužívanějších a nejrozšířenějších statistických metod vůbec. Jednodenní kurz Regresní analýza je zaměřen zejména na modely lineární a nelineární regrese. Vzhledem k univerzálnímu použití těchto výzkumných technik je kurz určen pro široký okruh zájemců různého zaměření - přírodní vědy, technické obory, biomedicínský výzkum, ekonomické a sociální vědy atd.Všechny probírané metody budou procvičeny na konkrétních příkladech.

Cílová skupina

 • Odobrníci, kteří chtějí nebo potřebují analyzovat data pomocí regresní analýzy, tedy chtějí vyšetřovat závislost spojité veličiny na základě dalších spojitých veličin.
 • Pracovníci, kteří chtějí doplnit teoretické znalosti o této metodologii.
 • Regresní analýza je univerzální metodou, prakticky tedy nelze říct, že by kurz byl vhodnější pro nějakou konkrétní oblast nebo výčet oblastí.
 • Ti, kteří se potřebují naučit, jak provést výše zmíněné typy regrese v softwaru TIBCO Statistica.

Cíle kurzu

 • Posluchač bude seznámen s úlohou regresní analýzy.
 • Naučit se ověřovat předpoklady použití regresního modelu.
 • Dokázat vyhodnotit svá data samostatně v softwaru TIBCO Statistica.

Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Úvod do regresní analýzy

Lineární regresní modely

 • Ověření předpokladů
 • Jednoduchá regrese
 • Vícenásobná regrese
 • Polynomiální regrese (určení stupně polynomu)

Nelineární regresní modely

Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows
 • Znalost základů statistického uvažování

 Předchozí kurzy

Navazující kurzy

Tématiku regresních modelů pro jiné než spojité veličiny je možné doplnit kurzy:

Možností, jak řešit regresní úlohu je více, mohou pomoci například dataminingové metody:

Certifikace

 • Účastník získá certifikát o absolvování kurzu.

Délka kurzu

 • 1 den (1x 6h)

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

1 denní
Lazarská 11/6, Praha 2
7900,- Kč bez DPH

Přihláška do kurzu (nezávazně)

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

Kanceláře:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2

Kurzy a semináře se konají na adrese:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2
Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter