Zavřít
 • Kurzy statistiky

Praktická analýza dat

 • Popis kurzu
 • Názory účastníků
 • Cena a termíny

Dvoudenní kurz Praktická analýza dat je určen těm, kteří potřebují s analýzou začít, ale Základní kurz statistiky I má pro ně příliš širokou osnovu. Tento kurz klade důraz na procvičování samostatných úloh týkajících se zpracování dat z různých oblastí lidské činnosti. Podrobněji budou vysvětlena témata - typy proměnných, popisná statistika, vizualizace výsledků, vztahy proměnných a interpretace výsledků.

Cílová skupina

 • Pracovníci, kteří se zpracování dat nikdy nevěnovali, začínají s ním nebo pouze chtějí prohloubit své znalosti v oblasti Business Intelligence.
 • Odborníci, kteří potřebují s analýzou dat začít, ale Základní kurz statistiky I má pro ně příliš širokou osnovu.

Cíle kurzu

 • Nosným cílem školení je předat účastníkům maximální know-how potřebné pro samostatnou práci nad daty.
 • Naučit účastníky porozumět základním statistickým přístupům, které budou využitelné v praxi při zpracování provozních dat.
 • Naučit se běžně využívané přístupy nejen teoreticky, ale i v softwaru TIBCO Statistica.

Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Úvod do analýzy dat

 • Proč to děláme
 • Typy proměnných (měřítka)
 • Načtení dat, různé typy výstupů
 • Příprava datového souboru (tvorba nových proměnných, překódování, filtrování)

Popisná statistika

 • Průměr, medián, míry variability
 • Základní přístupy k analýze dat podle typu proměnné (charakteristiky polohy a variability)
 • Vhodná vizualizace dat
 • Vliv a detekce odlehlých hodnot
 • Normální rozdělení a ověření normality dat

Vztah dvou veličin

 • Jak poznat vliv jiné proměnné na sledované hodnoty (vztah dvou veličin)
 • Korelace, kontingence (jednotlivé kroky, interpretace výsledků)

Vybrané pokročilejší metody

 • Úvod do statistického usuzování
 • Ukázky pokročilejších přístupů (vícerozměrná analýzy, modelování odezvy, Data Mining) aneb Rozšíření statistických obzorů

Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows

Předchozí kurzy

Před tímto kurzem je vhodné absolvovat kurz Ovládání programu TIBCO Statistica

Navazující kurzy

Navazující kurzy pro komplexní obecné vzdělávání:

Pokud si chcete rozšířit znalosti konkrétní problematiky, pak je pro vás k dispozici celá řada specializovaných kurzů:

Certifikace

 • Účastník získá certifikát o absolvování kurzu

Délka kurzu

 • 2 dny (2x 6h)

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

Ing. Jiří Šťastný, Český statistický Úřad
"Kurz byl veden na vynikající úrovni. Software Statistica ČSÚ používá jako doplněk k ostatním nástrojům při verifikaci kvality dat pořízených v terénu pomocí mobilních technologií. Dopomáhá dodržovat platnou metodiku, zejména pokud jde o detekci vychýlených, příp. extrémních dat v oblasti statistiky spotřebitelských cen, potažmo výpočtu míry inflace. Uplatnění nachází též v oblasti práce s datovými proměnnými, resp. tzv. datových razítek při kontrole sběru dat v terénu.

Kurz mi pomohl svojí koncepcí vhodně a efektivně zařadit již používané nástroje softwaru Statistica tak, aby byly používány na statistických, nikoli experimentálních základech, za což autorovi kurzu děkuji."

2 denní
Lazarská 11/6, Praha 2
12.400,- Kč bez DPH

Přihláška do kurzu

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

Kanceláře:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2

Kurzy a semináře se konají na adrese:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2
Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter