Zavřít
 • Oborové kurzy

Pokročilé modely v biostatistice

 • Popis kurzu
 • Názory účastníků
 • Cena a termíny

Kurz Pokročilé modely v biostatistice je přímo navazujícím kurzem Základy biostatistiky. Je určen pro lékaře a další zájemce s podobným zaměřením, kteří potřebují ke své práci analýzu dat. Účastníci kurzu se seznámí s pokročilejšími statistickými technikami používanými v lékařství. V závěru kurzu je i úvod do metodologie, která je potřeba pro psaní odborných článků a využití nástrojů medicíny založené na důkazech.

Cílová skupina

 • Pracovníci, kteří pracují v medicínských zařízeních.
 • Absolventi kurzu Základy biostatistiky nebo Základního kurzu statistiky I.
 • Ti, kteří potřebují rozšířit své znalosti v oblasti statistického zpracování dat.
 • Výzkumní pracovníci, kteří potřebují statisticky zpracovat výsledky svých studií či měření.
 • Odborníci, kteří si chtějí ověřit správnost svých postupů při zpracování dat.

Cíle kurzu

 • Seznámit se s pokročilejšími statistickými metodami, které se používají v oblasti lékařství.
 • Naučit se aplikovat správnou metodu na daná data.
 • Naučit se interpretovat výsledky statistických analýz.
 • Umět si samostatně zpracovat probírané analýzy v softwaru TIBCO Statistica.

Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Základy pravděpodobnosti

Vícenásobná regrese

Zobecněné lineární modely

 • Logistická regrese
 • Poissonovská regrese
 • Log-lineární modely

Ohodnocení binárních diagnostických procedur

 • Bayesův vzorec
 • Incidence, prevalence, senzitivita, specificita
 • Pozitivní a negativní prediktivní hodnota
 • ROC křivka
 • Plocha pod křivkou (AUC)

Základy analýzy přežití

 • Kaplanův-Meierův odhad funkce přežití
 • Logrankový dvouvýběrový test
 • Coxův model
 • Parametrický AFT model

Základní typy statistických studií používaných v lékařství

 • Průřezová studie
 • Pozorovací studie
 • Klinické pokusy, atd.

Úvod do metaanalýz

 • Medicína založená na důkazech (Evidence-based medicine)

Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows
 • Vhodné je také mít základní znalosti funkcionalit programu Statistica

Předchozí kurzy

Doporučujeme absolvovat kurz:

Pro tento kurz je potřeba mít znalosti v rozsahu kurzu:

Navazující kurzy

Dalšími kurzy, které mohou pomoci s analýzou v sektoru lékařství a rozšíří nabyté znalosti, jsou:

Certifikace

 • Účastník získá certifikát o absolvování kurzu

Délka kurzu

 • 2 dny (2x 6h)

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

MUDr. Lubomír Berka, CSc., Ordinace pro kardiovaskulární choroby a diabetes v Jindřichově Hradci

"Lékaři zabývající se praktickou medicínou věříí, že argumentace pocházející z oblasti tzv. medicíny založené na důkazech obsahuje úplné informace z přesného a správného zpracování dat definovaných zdrojů. Každý z nás se musí vyrovnat s interpretací těchto dat. K tomu je velmi užitečné umět posoudit vztah mezi statistickou významností a praktickou důležitostí předkládaných informací.

Marketingově orientovaný přístup k cílevědomě definovaným populačním skupinám a přístup k zcela určitému jedinci se všemi jeho specifickými charakteristikami může být odlišný.

Nenahraditelným pomocníkem při řešení každodenních problémů praxe může být vedle hlubokých medicínských znalostí také co nejlepší orientace v problematice využívání výsledků statistického zpracování hromadných dat. Jedině tak lze víru ve správný postup při užití dostupných informací nahradit uměním optimální praxe. Pacienti vetšinou věří, že my víme. Bez znalostí zbývá víra i nám."

2 denní
Praha, Lazarská
Brno, FNUSA
12900,- Kč bez DPH

Přihláška do kurzu (nezávazně)

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

Kanceláře:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2

Kurzy a semináře se konají na adrese:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2
Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter