Zavřít
 • Oborové kurzy

Pokročilé modely v biostatistice

 • Popis kurzu
 • Cena a termíny
Kurz Pokročilé modely v biostatistice je přímo navazujícím kurzem Základy biostatistiky. Je určen pro lékaře a další zájemce s podobným zaměřením, kteří potřebují ke své práci analýzu dat. Účastníci kurzu se seznámí s pokročilejšími statistickými technikami používanými v lékařství. V závěru kurzu je i úvod do metodologie, která je potřeba pro psaní odborných článků a využití nástrojů medicíny založené na důkazech.

Cílová skupina

 • Pracovníci, kteří pracují v medicínských zařízeních.
 • Absolventi kurzu Základy biostatistiky nebo Základního kurzu statistiky I.
 • Ti, kteří potřebují rozšířit své znalosti v oblasti statistického zpracování dat.
 • Výzkumní pracovníci, kteří potřebují statisticky zpracovat výsledky svých studií či měření.
 • Odborníci, kteří si chtějí ověřit správnost svých postupů při zpracování dat.

Cíle kurzu

 • Seznámit se s pokročilejšími statistickými metodami, které se používají v oblasti lékařství.
 • Naučit se aplikovat správnou metodu na daná data.
 • Naučit se interpretovat výsledky statistických analýz.
 • Umět si samostatně zpracovat probírané analýzy v softwaru TIBCO Statistica.

Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Základy pravděpodobnosti

Vícenásobná regrese

Zobecněné lineární modely

 • Logistická regrese
 • Poissonovská regrese
 • Log-lineární modely

Ohodnocení binárních diagnostických procedur

 • Bayesův vzorec
 • Incidence, prevalence, senzitivita, specificita
 • Pozitivní a negativní prediktivní hodnota
 • ROC křivka
 • Plocha pod křivkou (AUC)

Základy analýzy přežití

 • Kaplanův-Meierův odhad funkce přežití
 • Logrankový dvouvýběrový test
 • Coxův model
 • Parametrický AFT model

Základní typy statistických studií používaných v lékařství

 • Průřezová studie
 • Pozorovací studie
 • Klinické pokusy, atd.

Úvod do metaanalýz

 • Medicína založená na důkazech (Evidence-based medicine)

Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows
 • Vhodné je také mít základní znalosti funkcionalit programu Statistica

Předchozí kurzy

Doporučujeme absolvovat kurz:

Pro tento kurz je potřeba mít znalosti v rozsahu kurzu:

Navazující kurzy

Dalšími kurzy, které mohou pomoci s analýzou v sektoru lékařství a rozšíří nabyté znalosti, jsou:

Certifikace

 • Účastník získá certifikát o absolvování kurzu

Délka kurzu

 • 2 dny (2x 6h)

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

2 denní
Praha, Lazarská
Brno, FNUSA
12900,- Kč bez DPH

Přihláška do kurzu (nezávazně)

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

Kanceláře:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2

Kurzy a semináře se konají na adrese:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2
Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter