Statistica.pro – Datová analytika pro správné rozhodování
Zavřít
 • Oborové kurzy

Pokročilé modely v biostatistice

 • Popis kurzu
 • Názory účastníků
 • Cena a termíny

Kurz je zaměřen na výuku teorie a praktické procvičování pokročilejších statistických metod používaných v lékařství.

Kurz Pokročilé modely v biostatistice je přímo navazujícím kurzem Základy biostatistiky. Je určen pro lékaře a další zájemce s podobným zaměřením, kteří potřebují ke své práci analýzu dat. Účastníci kurzu se seznámí s pokročilejšími statistickými technikami používanými v lékařství. V závěru kurzu je i úvod do metodologie, která je potřeba pro psaní odborných článků a využití nástrojů medicíny založené na důkazech.

Pro koho je kurz určen

 • Výzkumní pracovníci v medicíně
 • Vědci
 • Zájemci o rozšíření svých znalostí v oblasti aplikace statistických metod v biomedicíně
 • Datoví analytici
 • Datoví vědci

Co Vás naučíme

 • Používat pokročilejší statistické techniky používanými v lékařství.
 • Jak identifikovat pro konkrétní problém správnou statistickou metodu a jak ji aplikovat.
 • Jak interpretovat výsledky statistických analýz.
 • Přiblížíme Vám metodologii, která je potřeba pro psaní odborných článků.

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba

Jak dlouho kurz trvá

 • 2 školící dny v rozsahu 2 x 6 hodin.

Jak probíhá výuka

 • Odborný výklad s praktickým procvičováním příkladů na počítačích.
 • Příklady jsou procvičovány v anglické verzi softwaru TIBCO Statistica.

Jaké studijní materiály obdržíte

 • Na kurzu obdržíte tištěné prezentace probírané látky.
 • Po kurzu Vám zašleme elektronickou verzi prezentace včetně příkladů.

Program kurzu

Úvod

Základy pravděpodobnosti

Vícenásobná regrese

Zobecněné lineární modely

 • Logistická regrese
 • Poissonovská regrese
 • Log-lineární modely

Ohodnocení binárních diagnostických procedur

 • Bayesův vzorec
 • Incidence, prevalence, senzitivita, specificita
 • Pozitivní a negativní prediktivní hodnota
 • ROC křivka
 • Plocha pod křivkou (AUC)

Základy analýzy přežití

 • Kaplanův-Meierův odhad funkce přežití
 • Logrankový dvouvýběrový test
 • Coxův model
 • Parametrický AFT model

Základní typy statistických studií používaných v lékařství

 • Průřezová studie
 • Pozorovací studie
 • Klinické pokusy, atd.

Úvod do metaanalýz

 • Medicína založená na důkazech (Evidence-based medicine)

Certifikace

 • Po absolvování kurzu získáte certifikát o absolvování kurzu.

Doporučené další kurzy

Kurzy, které doplňují znalosti nabyté v tomto kurzu:

 

MUDr. Lubomír Berka, CSc., Ordinace pro kardiovaskulární choroby a diabetes v Jindřichově Hradci

"Lékaři zabývající se praktickou medicínou věříí, že argumentace pocházející z oblasti tzv. medicíny založené na důkazech obsahuje úplné informace z přesného a správného zpracování dat definovaných zdrojů. Každý z nás se musí vyrovnat s interpretací těchto dat. K tomu je velmi užitečné umět posoudit vztah mezi statistickou významností a praktickou důležitostí předkládaných informací.

Marketingově orientovaný přístup k cílevědomě definovaným populačním skupinám a přístup k zcela určitému jedinci se všemi jeho specifickými charakteristikami může být odlišný.

Nenahraditelným pomocníkem při řešení každodenních problémů praxe může být vedle hlubokých medicínských znalostí také co nejlepší orientace v problematice využívání výsledků statistického zpracování hromadných dat. Jedině tak lze víru ve správný postup při užití dostupných informací nahradit uměním optimální praxe. Pacienti vetšinou věří, že my víme. Bez znalostí zbývá víra i nám."

2 denní
Praha, Lazarská
Brno, FNUSA
12.900,- Kč

Přihláška do kurzu (nezávazně)

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

DataFriends Education s.r.o.
Korunní 2569/108
110 00 Praha 10 - Vinohrady
IČ: 09743804

Kanceláře a školení:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter