Zavřít
 • Kurzy statistiky

Ovládání programu TIBCO Statistica I

 • Popis kurzu
 • Názory účastníků
 • Cena a termíny

Kurz je zaměřen na představení a praktické procvičování základních funkcionalit na načtení a přípravu dat, tvorbu grafů a výstupů.

Pro koho je kurz určen

 • Noví uživatelé softwaru TIBCO Statistica.
 • Stávající uživatelé, kteří si chtějí oživit znalosti a zjednodušit si práci se softwarem.

Co Vás naučíme

 • Jak jednoduše do softwaru Statistica načíst data z databáze, textových souborů a MS Excel.
 • Jaké funkcionality obsahuje datová tabulka Statistica a jak s ní pracovat.
 • Jaké Statistica obsahuje možnosti na přípravu dat a jak je použít.
 • Co je prostředí Workspace, jak v něm pracovat a k čemu se vám při práci hodí.
 • Co je Pracovní sešit, Protokol a jak s nimi pracovat.
 • Užitečné tipy na zjednodušení a urychlení práce se softwarem.
 • Jaké má software možnosti nastavení a přizpůsobení prostředí vašim potřebám.
 • Jak tvořit a upravovat grafy.
 • Jaké má Statistica možnosti výstupů a procvičíte si jejich tvorbu.

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba

 • pro absolvování tohoto kurzu nejsou potřeba specifické znalosti

Jak dlouho kurz trvá

 • 1 školící den v rozsahu 6 hodin

Jak probíhá výuka

 • Odborný výklad s praktickým procvičováním příkladů na počítačích
 • Příklady jsou procvičovány v anglické verzi softwaru TIBCO Statistica

Jaké studijní materiály obdržíte

 • Na kurzu obdržíte tištěné prezentace probírané látky
 • Po kurzu Vám zašleme elektronickou verzi prezentace včetně příkladů

Program kurzu

Zdroje informací

 • Představení online výukových zdrojů a zdrojů informací k softwaru, které Vám budou užitečné při samostatné práci se softwarem.
 • Představení možností nápovědy v software i online.

 Softwarové prostředí

 • Seznámení s prostředím softwaru a jeho filozofii.
 • Představení rozmístění ovládacích prvků.
 • Představení možností přizpůsobení prostředí softwaru vaším potřebám.

Práce s daty

 • Představení a procvičování importu dat z různých formátů (soubory MS Excel, .csv, .txt, atd.) a z databází pomocí TIBCO Statistica Query.
 • Seznámení a procvičování práce s tabulkou dat TIBCO Statistica.

Datové typy

 • Představení a procvičování funkcionalit na:
  • ověřování, třídění a překódování dat
  • tvorbu náhodného výběru
  • výpočty, transformace a další úpravy dat
  • zpracování chybějících pozorování

Vizualizace dat

 • Představení širokých možností tvorby a editace grafických výstupů.
 • Procvičování:
  • tvorby 2D a 3D grafů
  • editace grafů (proložení, intervaly spolehlivosti, kategorizace, atd.)
  • interaktivní práce s daty pomocí průzkumníka dat

Práce s výstupy

 • Seznámení s prostředím Pracovního sešitu a jeho použitím.
 • Seznámení s prostředím Protokolu a jeho možností využití.
 • Seznámení s možnostmi exportu výstupů do různých formátů.
 • Praktické procvičování tvorby výstupů do pracovního sešitu, převod do protokolu a export do MS Word, .pdf, html, atd.
 • Představení a procvičování možností úprav tvorby výstupů.

Prostředí Workspace

 • Představení filozofie a možností použití tohoto uživatelského rozhraní.
 • Seznámení s vlastnostmi uzlů (Data Health Check Node, atd.)
 • Procvičení použití jednotlivých uzlů a kombinace uzlů do tzv. workflow.

Analýzy

 • Seznámení se strukturou jednotlivých analytických modulů.
 • Představení obecného přístupu k provádění analýz (přístup OK, podnabídky, aktualizace výstupů).
 • Představení a procvičování použití vah a filtru případů.

Certifikace

 • Po absolvování kurzu získáte certifikát o absolvování kurzu

Jaké jsou navazující kurzy

Ing. Diana Nebeská, Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně
"S kolegy z fakulty životního prostředí UJEP jsme se zúčastnili semináře Ovládání programu TIBCO Statistica. Během 6 hodin nám lektorka představila SW Statistika a popsala ovládání, základní charakteristiky a způsoby práce v SW Statistica. Výklad byl zajímavý, proložený reálnými případy a zkušenostmi lektorky. Byl srozumitelný i pro začátečníky a všechny nás bavil od začátku do konce. Můžeme říci, že nás navnadil k práci s SW Statistica v rámci našich výzkumů. Velkou měrou je to způsobeno osobou lektorky, která dokázala poutavě a přitom odborně popsat všechny relevantní funkce a nástroje programu. Rozhodně takový kurz doporučujeme všem začínajícím vědcům a doktorandům, kteří ve své práci statistiku a SW Statistica hodlají využívat."

RNDr. Irena Rehurková, Ph.D., Státní zdravotní ústav v Praze
"Absolvování kurzu Ovládání programu STATISTICA bylo pro mne důležité především pro zorientování v daných možnostech a v náznaku pochopení vnitřní filozofie. Užitečná je inspirace příklady, cenné jsou odkazy na související informace i firemní zázemí. Ostatní už je o tréningu."

RNDr. Romana Prausová, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
"S kurzem Ovládání programu STATISTICA 12 jsem byla velmi spokojená. Vyhovoval mi způsob prezentování jednotlivých kroků dataprojektorem a současné rešení úloh v programu na počítači, následná kontrola rešení u jednotlivých účastníků kurzu. Vyhovovalo mi tempo výkladu i vstřícný přístup přednášejícího. Vzhledem k tomu, že jsem předtím program neznala, ocenila jsem i možnost nainstalovat si na dobu 1 měsíce program na svém osobním počítači, abych si postupy procvičila."

Ing. Jana Necesalová, Dis., Státní zdravotní ústav v Praze
"Kurz hodnotím jako přínosný z hlediska získaného množství informací o programu STATISTICA. Oceňuji především to, že byl veden srozumitelnou a zábavnou formou příkladů."

Radka M. Dvořáková, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
"Kurz pro mě uršite přínosný byl, nejužitečnejší pro mě bylo osahat si pod dohledem ruzné možnosti programu Statistica; nejsem typ člověka, který by si sám doma po večerech zkoušel, co prográmek umí. Na statistiku a podobné obory mi vyhovuje forma semináře, kam přijdu a lektor mi ukáže co s programem lze a následně si to mohu sama na nějakém příkladu zkusit. Velmi také oceňuji milé a profesionální jednání, ať už při přihlašování na kurz (v mém případě na poslední chvíli) nebo přímo na místě na semináři."

Pavel Teplý, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
"S kurzem jsem byl spokojen. V podstatě naplnil mé očekávání ohledně základního seznámení se s programem Statistica a místy ho i předčil např. v tipech k práci s daty.
Kurz bych určitě doporučil začínajícím uživatelům tohoto programu. Pro mě osobně byl kurz přínosný a nabyl jsem přesvědčení, že Statistica je uživatelsky velmi příjemný software."

Ing. Beáta Stajancová, Prešováská univerzita v Přešove
"Kurz bol profesionálne pripravený vrátene výborne pripraveného školitela, príjemné prostredie pre výuku. Vďaka kurzu som si obohatila velké množstvo nových informácii. Za pozitívum beriem precvičovanie príkladov a trpezlivý prístup školitela, ochota vysvetlit a pomôct."

Ivana Maxová, Státní zemědělský intervenční fond
"Kurz byl zaměřen na seznámení se se základními funkcemi programu Statistica. Informace byly prezentované lektorem srozumitelnou a přehlednou formou. Za pozitivum považuji možnost vyzkoušet si nové nabyté poznatky na mnoha příkladech. Tištené studijní materiály, které byly výstupem kurzu, využiji v praxi nejen já ale i mí kolegové."

1 denní
Lazarská 11/6, Praha 2
5.900,- Kč bez DPH

Přihláška do kurzu

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

DataFriends Education s.r.o.
Korunní 2569/108
110 00 Praha 10 - Vinohrady
IČ: 09743804

Kanceláře a školení:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter