Statistica.pro – Datová analytika pro správné rozhodování
Zavřít
 • Kurzy statistiky

Ovládání programu TIBCO Statistica I

 • Popis kurzu
 • Podrobný syllabus
 • Názory účastníků
 • Cena a termíny

Naučte se svá data zpracovávat rychle a efektivně – v Tibco Statistica jedné z celosvětově nejrozšířenějších aplikací pro statistickou analýzu.

V kurzu vám představíme základní funkce aplikace a na reálných příkladech vás s nimi naučíme pracovat. Po absolvování svá data bez problémů načtete,připravíte pro další zpracování – např. do grafů a základních analýz – nebo vytvoříte výstupy v potřebné formě (viz názory spokojených účastníků kurzu)..

Jednodenním kurzem (6 hodin čistého času) vás provede Ing. Michal Štěbeták, data scientist ve společnosti DataFriends a doktorand ČZU (viz profil lektora). 

Počítač vám zapůjčíme na místě, není třeba nosit vlastní.

CHCI SE PŘIHLÁSIT NA KURZ -->

Z kurzu budete mít největší užitek, pokud:

 • jste noví uživatelé Tibco Statistica a s aplikací jste zatím nepracovali,
 • s Tibco Statistica už nějakou dobu pracujete, ale potřebujete si oživit základy.

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba?

 • pro absolvování kurzu nejsou potřeba žádné specifické znalosti

Co se na kurzu naučíte?

 • jak jednoduše do softwaru Statistica načíst data z databáze, textových souborů a MS Excel,
 • jak rozumět funkcím datové tabulky Statistica a pracovat s nimi,
 • jaké možnosti na přípravu dat aplikace obsahuje a jak je použít,
 • co je prostředí Workspace, Pracovní sešit a Protokol, jak s těmito nástroji pracovat a kdy je využít,
 • jak tvořit a upravovat grafy,
 • jaké datové výstupy zvolit a jak je vytvořit.

Chci vidět podrobný syllabus

Názory spokojených účastníků

„Školení jsme se zúčastnili s kolegy z fakulty životního prostředí UJEP. Během 6 hodin nám lektor představil SW Statistika a popsal ovládání, základní charakteristiky a způsoby práce v aplikaci. Výklad byl proložený reálnými případy a srozumitelný i pro začátečníky. Velkou měrou je to díky poutavému popisu lektora. Získané znalosti využijeme i v našich výzkumech. Kurz rozhodně doporučujeme všem vědcům a doktorandům, kteří ve své práci statistiku hodlají využívat.“
Ing. Diana Nebeská, Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně

Díky kurzu jsem si pod dohledem osahala různé možnosti programu Statistica. Nejsem totiž typ člověka, který by si sám doma po večerech zkoušel, co aplikace umí. Na statistiku a podobné obory mi vyhovuje forma praktického semináře. Velmi také oceňuji milé a profesionální jednání, ať už při přihlašování na kurz nebo přímo na místě na semináři.
Radka M. Dvořáková, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

„Informace na kurzu byly prezentované lektorem srozumitelnou a přehlednou formou. Za pozitivum považuji možnost vyzkoušet si nové nabyté poznatky na mnoha příkladech. Tištené studijní materiály, které byly výstupem kurzu, využiji v praxi nejen já, ale i mí kolegové.“
Ivana Maxová, Státní zemědělský intervenční fond

Chci vidět další názory účastníků kurzu -->

Jaké školící materiály obdržíte?

 • na kurzu obdržíte tištěné prezentace probírané látky, které vám následně zašleme v elektronické verzi

Jak dlouho kurz trvá?

 • 1 pracovní den (6 hodin čistého času)

Kdo vás bude školit?

Kurzem vás provede Ing. Michal Štěbeták, který ve společnosti DataFriends pomáhá klientům se zpracováním dat a jejich vizualizací. Je zároveň doktorandem Provozně ekonomické fakulty České zemědelské univerzity (obor systémové inženýství a informatika). Za svou kariéru proškolil už více než 200 lidí.

Kolik kurz stojí, kde probíhá a jaké jsou možnosti platby?

Kurz probíhá v našem školícím středisku na adrese Lazarská 11/6, Praha 2.

Cena kurzu je 5 900 Kč. Součástí ceny je kromě zajištění pomůcek a školících materiálů také občerstvení v průběhu kurzu a oběd.

Platba probíhá převodem oproti vystavené faktuře.

Program kurzu

Zdroje informací

 • Představení online výukových zdrojů a zdrojů informací k softwaru, které Vám budou užitečné při samostatné práci se softwarem.
 • Představení možností nápovědy v software i online.

 Softwarové prostředí

 • Seznámení s prostředím softwaru a jeho filozofii.
 • Představení rozmístění ovládacích prvků.
 • Představení možností přizpůsobení prostředí softwaru vaším potřebám.

Práce s daty

 • Představení a procvičování importu dat z různých formátů (soubory MS Excel, .csv, .txt, atd.) a z databází pomocí TIBCO Statistica Query.
 • Seznámení a procvičování práce s tabulkou dat TIBCO Statistica.

Datové typy

 • Představení a procvičování funkcionalit na:
  • ověřování, třídění a překódování dat
  • tvorbu náhodného výběru
  • výpočty, transformace a další úpravy dat
  • zpracování chybějících pozorování

Vizualizace dat

 • Představení širokých možností tvorby a editace grafických výstupů.
 • Procvičování:
  • tvorby 2D a 3D grafů
  • editace grafů (proložení, intervaly spolehlivosti, kategorizace, atd.)
  • interaktivní práce s daty pomocí průzkumníka dat

Práce s výstupy

 • Seznámení s prostředím Pracovního sešitu a jeho použitím.
 • Seznámení s prostředím Protokolu a jeho možností využití.
 • Seznámení s možnostmi exportu výstupů do různých formátů.
 • Praktické procvičování tvorby výstupů do pracovního sešitu, převod do protokolu a export do MS Word, .pdf, html, atd.
 • Představení a procvičování možností úprav tvorby výstupů.

Prostředí Workspace

 • Představení filozofie a možností použití tohoto uživatelského rozhraní.
 • Seznámení s vlastnostmi uzlů (Data Health Check Node, atd.)
 • Procvičení použití jednotlivých uzlů a kombinace uzlů do tzv. workflow.

Analýzy

 • Seznámení se strukturou jednotlivých analytických modulů.
 • Představení obecného přístupu k provádění analýz (přístup OK, podnabídky, aktualizace výstupů).
 • Představení a procvičování použití vah a filtru případů.

Certifikace

 • Po absolvování kurzu získáte certifikát o absolvování kurzu

Jaké jsou navazující kurzy

Ing. Diana Nebeská, Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně
„Školení jsme se zúčastnili s kolegy z fakulty životního prostředí UJEP. Během 6 hodin nám lektor představil SW Statistika a popsal ovládání, základní charakteristiky a způsoby práce v aplikaci. Výklad byl proložený reálnými případy a srozumitelný i pro začátečníky. Velkou měrou je to díky poutavému popisu lektora. Získané znalosti využijeme i v našich výzkumech. Kurz rozhodně doporučujeme všem vědcům a doktorandům, kteří ve své práci statistiku hodlají využívat.“

RNDr. Irena Rehurková, Ph.D., Státní zdravotní ústav v Praze
"Absolvování kurzu Ovládání programu STATISTICA bylo pro mne důležité především pro zorientování v daných možnostech a v náznaku pochopení vnitřní filozofie. Užitečná je inspirace příklady, cenné jsou odkazy na související informace i firemní zázemí. Ostatní už je o tréningu."

RNDr. Romana Prausová, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
"S kurzem Ovládání programu STATISTICA 12 jsem byla velmi spokojená. Vyhovoval mi způsob prezentování jednotlivých kroků dataprojektorem a současné rešení úloh v programu na počítači, následná kontrola rešení u jednotlivých účastníků kurzu. Vyhovovalo mi tempo výkladu i vstřícný přístup přednášejícího. Vzhledem k tomu, že jsem předtím program neznala, ocenila jsem i možnost nainstalovat si na dobu 1 měsíce program na svém osobním počítači, abych si postupy procvičila."

Ing. Jana Necesalová, Dis., Státní zdravotní ústav v Praze
"Kurz hodnotím jako přínosný z hlediska získaného množství informací o programu STATISTICA. Oceňuji především to, že byl veden srozumitelnou a zábavnou formou příkladů."

Radka M. Dvořáková, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
„Díky kurzu jsem si pod dohledem osahala různé možnosti programu Statistica. Nejsem totiž typ člověka, který by si sám doma po večerech zkoušel, co aplikace umí. Na statistiku a podobné obory mi vyhovuje forma praktického semináře. Velmi také oceňuji milé a profesionální jednání, ať už při přihlašování na kurz nebo přímo na místě na semináři.“

Pavel Teplý, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
"S kurzem jsem byl spokojen. V podstatě naplnil mé očekávání ohledně základního seznámení se s programem Statistica a místy ho i předčil např. v tipech k práci s daty.
Kurz bych určitě doporučil začínajícím uživatelům tohoto programu. Pro mě osobně byl kurz přínosný a nabyl jsem přesvědčení, že Statistica je uživatelsky velmi příjemný software."

Ing. Beáta Stajancová, Prešováská univerzita v Přešove
"Kurz bol profesionálne pripravený vrátene výborne pripraveného školitela, príjemné prostredie pre výuku. Vďaka kurzu som si obohatila velké množstvo nových informácii. Za pozitívum beriem precvičovanie príkladov a trpezlivý prístup školitela, ochota vysvetlit a pomôct."

Ivana Maxová, Státní zemědělský intervenční fond
„Informace na kurzu byly prezentované lektorem srozumitelnou a přehlednou formou. Za pozitivum považuji možnost vyzkoušet si nové nabyté poznatky na mnoha příkladech. Tištené studijní materiály, které byly výstupem kurzu, využiji v praxi nejen já, ale i mí kolegové.“

1 denní
Lazarská 11/6, Praha 2
5.900,- Kč

Přihláška do kurzu

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

DataFriends Education s.r.o.
Korunní 2569/108
110 00 Praha 10 - Vinohrady
IČ: 09743804

Kanceláře a školení:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter