Zavřít
 • Kurzy statistiky

Neuronové sítě

 • Popis kurzu
 • Názory účastníků
 • Cena a termíny

Neuronové sítě patří mezi oblíbené moderní techniky, které umožňují nový a často i efektivnější přístup pro zpracování dat. Dvoudenní kurz umožňuje seznámení, jak s teoretickými principy fungování neuronových sítí, tak s jejich praktickou aplikací prostřednictvím modulu STATISTICA Automatizované neuronové sítě. Kurz poskytne přehled o architektuře neuronových sítí a metodách učení. Postup, jak dosáhnout pomocí neuronových sítí co nejlepších výsledků, bude demonstrován při řešení praktických úloh.

Cílová skupina

 • Analytici, statistici či datoví specialisté, kteří potřebují zpracovávat velké objemy dat.
 • Zájemci o problematiku neuronových sítí.
 • Odborníci, kteří mají v datech složité nelineární závislosti, a i přesto chtějí tvořit modely pro predikci či klasifikaci.
 • Typickými posluchači mohou být analytici např. z oblasti průmyslu či specializovaných oblastí medicíny.
 • Ti, kteří se chtějí seznámit s modulem neuronových sítí v softwaru TIBCO Statistica.

Cíle kurzu

 • Seznámit se teoreticky i prakticky s podstatou modelování pomocí neuronových sítí.
 • Mimo jiné se účastníci naučí sestavovat a interpretovat predikční modely. Vyhodnotit jejich kvalitu či vybrat, který z výsledných modelů je pro danou situaci nejvhodnější.
 • Ukázat, jaké možnosti má v této oblasti software TIBCO Statistica.
 • Účastníci se také naučí pracovat v prostředích Receptů a částečně také v prostředí Workspace.

Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Práce s Recepty (wizardem)

 • Princip, možnosti, využití
 • Příprava dat (načtení, výběr proměnných, transformace, vzorkování dat, odstranění duplicitních vzorů, filtrace odlehlých hodnot, oprava chybějících údajů)
 • Detekce a případné odstranění podobných vstupních příznaků (prediktorů)
 • Výběr důležitých prediktorů pro požadovanou úlohu
 • Vytváření klasifikačních a regresních modelů
 • Vyhodnocení kvality vytvořeného modelů
 • Nasazení modelu v praxi

Principy neuronových sítí

 • Neuron, model neuronu
 • Základní typy sítí (MLP, RBF Kohonenova)
 • Struktura neuronové sítě, princip učení, reprezentace znalostí

Práce s neuronovými sítěmi

 • Rozdělování dat na trénovací, validační a testovací množiny, bootstrapping, křížová validace
 • Nastavení parametrů sítí (počet vrstev, neuronů, typy neuronů, post-synaptické funkce, aktivační funkce, algoritmy učení – backpropagation, problém lokálního minima, heuristiky a další)
 • Automatizovaný a vlastní návrh sítě

Využití neuronových sítí

 • Klasifikace
 • Regrese
 • Analýza časových řad
 • Shluková analýza pomocí Kohonenovy neuronové sítě (SOM)

Metody výběru vhodných příznaků

Sdružování rozsáhlých skupin hodnot příznaků (Binning)

Vyhodnocení kvality vytvořeného modelu

 • Korelační analýza
 • ROC křivka
 • Grafy zisku a navýšení (Gains a Lift Chart)

Nasazení modelu v praxi

Práce v prostředí modulu STATISTICA Data Miner

 • Práce v rámci pracovní plochy (Workspaces)
 • Využití přednastavených úloh
 • Implementace vlastních uzlů

Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows

Předchozí kurzy

Navazující kurzy

Pokud se chcete vzdělávat také v dalších metodách, které mohou být alternativním řešením pro neuronové sítě, pak doporučujeme kurzy:

Certifikace

 • Účastník získá certifikát o absolvování kurzu

Délka kurzu

 • 2 dny (2x 6h)

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

 

doc. Dr.Ing. Vladimír Pata, Ústav výrobních technologií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Lektor kurzu Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.

"Vážení, frekventoval jsem u Vaší společnosti školení Neuronové sítě a musím Vám oznámit, že jsem byl spokojen. Bylo to především kvalitou přednášejícího, který se dokázal perfektně přizpůsobit našim dotazům a nakonec nám poradit i při řešení našich vlastních problémů. Toto charakterizuje kvalitu kurzu, kdy nezaměstnáváte lektora, který má problematiku "pouze naučenou", nýbrž lektora, který problematice hluboce rozumí. Jako pozitivum vyzdvihuji, že kurz nebyl pouze "klikací", ale základy Neuronových sítí byly vysvětleny i matematicky. Byl jsem spokojen a obdržel jsem informace, pro které jsem si přijel."

Mgr. Bc. Petr Horák, Státní správa
"Kurz Neuronové síte prezentovaný v modulu programu Statistica neztratil nic z principu obecnosti, který je blízký vlastní podstatě neuronových síti. Jasně a přehledně prezentovaný vhled o principech, architektuře a možnostech učení neuronových sítí umožní absolventovi si utvořit vlastní představu o šíři možného využití této metody. A to i v tak netradiřní odvětví (pro využívání tohoto nástroje) jako je státní správa a metody řízení, což byl můj případ. Doporučuji kurz všem, bez ohledu na to jakou softwarovou podporu pro neuronové síte nakonec využijí. Obsah a rozsah je dostatečný a lektor je v tématu doopravdy "kovaný"."

2 denní
Lazarská 11/6, Praha 2
12.900,- Kč bez DPH

Přihláška do kurzu

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

DataFriends Education s.r.o.
Korunní 2569/108
110 00 Praha 10 - Vinohrady
IČ: 09743804

Kanceláře a školení:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter