Statistica.pro – Uznávaný software pro statistické vyhodnocení dat v češtině
Zavřít
 • Oborové kurzy

Logistická regrese v biostatistice

 • Popis kurzu
 • Cena a termíny

Kurz je zaměřen na výuku teorie a praktické procvičování metod logistické regrese v lékařských a přírodních vědách.

Tento kurz je možným pokračováním kurzu Základy v Biostatistice. Účastníci kurzu se naučí, jaké příklady v medicíně a biologii lze řešit pomocí logistické regrese. Řešení si osvojí na praktických příkladech zahrnující přípravu dat na analýzu, výběr parametrů pro vytvoření modelu a vyhodnocení jejich významnosti a následně vyhodnocení, validace e přizpůsobení modelu k dosažení relevantních výsledků.

Pro koho je kurz určen

 • Výzkumní pracovníci v medicíně
 • Vědci
 • Zájemci o rozšíření svých znalostí v oblasti aplikace statistických metod v biomedicíně
 • Datoví analytici
 • Datoví vědci

Co Vás naučíme

 • Jak aplikovat logistickou regresi, která se používá v oblasti lékařství.
 • Jak aplikovat tuto metodu na daná data.
 • Jak interpretovat výsledky logistické regrese.
 • Jak samostatně zpracovat probírané analýzy.

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba

Jak dlouho kurz trvá

 • 1 školíci den v rozsahu 6 hodin.

Jak probíhá výuka

 • Odborný výklad s praktickým procvičováním příkladů na počítačích.
 • Příklady jsou procvičovány v anglické verzi softwaru TIBCO Statistica.

Jaké studijní materiály obdržíte

 • Na kurzu obdržíte tištěné prezentace probírané látky.
 • Po kurzu Vám zašleme elektronickou verzi prezentace včetně příkladů.

Program kurzu

Úvod

Úvod do logistické regrese

 • Přehled otázek a problémů, které lze modelovat pomocí logistické regrese
 • Definování závislé proměnné
 • Koncept poměru šancí a kvocientu šancí
 • Intervaly spolehlivosti pro poměr pravděpodobnosti
 • Zahrnutí kvalitativních proměnných do regresního modelu
 • Interpretace hodnocení logistických regresních parametrů
 • Jednoduchá a vícenásobná logistická regrese
 • Obrazové znázornění (forest plot)

Příprava dat na analýzu

 • Vliv velikosti množiny na možnost modelování
 • Chybějící data a možné způsoby jejich řešení
  • Testování náhodnosti chybějících dat
  • Ošetření chybějících dat
  • Kategorizace proměnných
 • Řešení mimořádných událostí
 • Průzkum linearity dopadu funkcí na jev
  • Výzkum změn úspešnosti při změně rozsahu dat
  • Řešení nelineárního vlivu funkce na jev
 • Problém kolinearity proměnných
 • Testování interakce mezi nezávislými proměnnými

Modelování

 • Výběr parametrů pro sestavení modelu
  • Předpoklad pro posouzení proměnných v modelu
  • Určení přípustného počtu parametrů modelu
  • Postupné kroky výběru parametrů modelu
 • Vyhodnocení významnosti hodnocení regresních parametrů a významu modelu
  • Waldův test
  • LR test
  • AIC, BIC

Testování kvality a přizpůsobení modelu

 • Míra kvality modelu
  • ROC křivka a plocha pod křivkou
  • Hosmer-Lemeshow test
 • Techniky validace modelu
  • Rozdělení vzorku na učební a testovací
  • Práce s malými datovými metoda LOO (Leave One Out)

Certifikace

 • Po absolvování kurzu získáte certifikát o absolvování kurzu.

Doporučené další kurzy

Kurzy, které doplňují znalosti nabyté v tomto kurzu:

 

Licence a kurzy - (+420) ‭739 569 987‬
Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Kanceláře a kurzy:
DataFriends s.r.o.
Uruguayská 17
120 00 Praha 2

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter