Zavřít
 • Oborové kurzy

Logistická regrese v biostatistice

 • Popis kurzu
 • Cena a termíny

Tento kurz je možným pokračováním kurzu Základy v Biostatistice a pokrývá využití logistické regrese v lékařských a přírodních vědách. Účastníci kurzu se naučí, jaké příklady v medicíně a biologii lze řešit pomocí logistické regrese. Řešení si osvojí na praktických příkladech zahrnující přípravu dat na analýzu, výběr parametrů pro vytvoření modelu a vyhodnocení jejich významnosti a následně vyhodnocení, validace e přizpůsobení modelu k dosažení relevantních výsledků.

Cílová skupina

 • Pracovníci, kteří pracují v medicínských zařízeních.
 • Absolventi kurzu Základy biostatistiky nebo Základního kurzu statistiky I.
 • Ti, kteří potřebují rozšířit své znalosti v oblasti statistického zpracování dat.
 • Výzkumní pracovníci, kteří potřebují statisticky zpracovat výsledky svých studií či měření.
 • Odborníci, kteří si chtějí ověřit správnost svých postupů při zpracování dat.

Cíle kurzu

 • Seznámit se s pokročilejší rozšířenou statistickou metodou, která se používá v oblasti lékařství.
 • Naučit se aplikovat tuto metodu na daná data.
 • Naučit se interpretovat výsledky logistické regrese.
 • Umět si samostatně zpracovat probírané analýzy v softwaru TIBCO Statistica.

Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Úvod do logistické regrese

 • Přehled otázek a problémů, které lze modelovat pomocí logistické regrese
 • Definování závislé proměnné
 • Koncept poměru šancí a kvocientu šancí
 • Intervaly spolehlivosti pro poměr pravděpodobnosti
 • Zahrnutí kvalitativních proměnných do regresního modelu
 • Interpretace hodnocení logistických regresních parametrů
 • Jednoduchá a vícenásobná logistická regrese
 • Obrazové znázornění (forest plot)

Příprava dat na analýzu

 • Vliv velikosti množiny na možnost modelování
 • Chybějící data a možné způsoby jejich řešení
  • Testování náhodnosti chybějících dat
  • Ošetření chybějících dat
  • Kategorizace proměnných
 • Řešení mimořádných událostí
 • Průzkum linearity dopadu funkcí na jev
  • Výzkum změn úspešnosti při změně rozsahu dat
  • Řešení nelineárního vlivu funkce na jev
 • Problém kolinearity proměnných
 • Testování interakce mezi nezávislými proměnnými

Modelování

 • Výběr parametrů pro sestavení modelu
  • Předpoklad pro posouzení proměnných v modelu
  • Určení přípustného počtu parametrů modelu
  • Postupné kroky výběru parametrů modelu
 • Vyhodnocení významnosti hodnocení regresních parametrů a významu modelu
  •    Waldův test
  •    LR test
  •    AIC, BIC

Testování kvality a přizpůsobení modelu

 • Míra kvality modelu
  • ROC křivka a plocha pod křivkou
  • Hosmer-Lemeshow test
 • Techniky validace modelu
  • Rozdělení vzorku na učební a testovací
  • Práce s malými datovými metoda LOO (Leave One Out)

Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows
 • Vhodné je také mít základní znalosti funkcionalit programu Statistica

Předchozí kurzy

Doporučujeme absolvovat kurz:

Pro tento kurz je potřeba mít znalosti v rozsahu kurzu:

Navazující kurzy

Dalšími kurzy, které mohou pomoci s analýzou v sektoru lékařství a rozšíří nabyté znalosti, jsou:

Certifikace

 • Účastník získá certifikát o absolvování kurzu

Délka kurzu

 • 1 den (1x 6h)

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

1 denní
Praha, Lazarská
Brno, FNUSA
7900,- Kč bez DPH

Přihláška do kurzu (nezávazně)

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

Kanceláře:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2

Kurzy a semináře se konají na adrese:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2
Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter