Zavřít
 • Kurzy statistiky

Logistická, ordinální a multinomická regrese

 • Popis kurzu
 • Názory účastníků
 • Cena a termíny

Cílem jednodenního kurzu Logistická, ordinální a multinomická regrese je seznámit posluchače s nejpoužívanějšími regresními modely pro dichotomickou (0/1), ordinální a multinomickou (kategoriální) odezvu. Posluchačům bude vysvětlen pojem poměru šancí (odds ratio) a jeho vztah k logistické regresi, jež umožňuje modelovat závislost 0/1 odezvy (typicky indikátoru, zda nastala nebo nenastala nějaká událost) na kvalitativních i kvantitativních prediktorech obdobně jako v klasické lineární regresi. Model logistické regrese bude postupně dáván do souvislosti s klasickými postupy (dvouvýběrový t-test, analýza rozptylu, lineární regrese). V další části kurzu navážeme multinomickým logistickým modelem (Multinomial logit model, umožňuje modelovat kategoriální odezvu) a dále modelem proporcionálních šancí (Proportional odds model).V poslední části ukážeme využití logistické regrese k vytvoření binárního klasifikátoru (diagnostický test) a vysvětlíme související pojmy sensitivity, specificity, pozitivní a negativní prediktivní hodnoty, ROC křivky. Jednotlivé metody budou ilustrovány na příkladech z lékařského i bankovního prostředí (Credit Scoring).

Cílová skupina

 • Statistici, datoví specialisté či analytici, kteří potřebují řešit úlohu predikce kategorické veličiny.
 • Odborníci z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, medicíny, ale také například z oblasti společenských věd.
 • Všichni, kteří se potřebují naučit, jak provést výše zmíněné typy regrese v softwaru TIBCO Statistica.

Cíle kurzu

 • Seznámit posluchače s nejpoužívanějšími regresními modely pro dichotomickou (0/1), ordinální a multinomickou (kategoriální) odezvu.
 • Naučit posluchače pracovat a porozumět charakteristikám jako jsou poměr šancí nebo ROC křivka.
 • Naučit se vybrat, kterými metodami modelovat daná kategorická data, které proměnné přidat do finálního modelu a které ne.
 • Dokázat vyhodnotit svá data samostatně v softwaru TIBCO Statistica.

Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Inference o proporci  (stručně je také obsahem kurzu „Analýza kategoriálních dat“)

Kvantifikace odlišnosti dvou skupin vzhledem k proporci

 • Rozdíl proporcí
 • Relativní riziko
 • Poměr šancí – Odds ratio

Jednoduchá logistická regrese

Vícenásobná logistická regrese

Multinomická logistická regrese

Model proporcionálních šancí

Logistická regrese k vytvoření binárního klasifikátoru

 • Pojem ROC křivky

Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows

Předchozí kurzy

Doporučujeme absolvovat kurz:

Navazující kurzy

Tématiku regresních modelů pro spojité veličiny je možné doplnit kurzy:

Možností, jak předpovídat kategorickou odezvu, je více. Mohou se hodit například dataminingové metody:

Certifikace

 • Účastník získá certifikát o absolvování kurzu

Délka kurzu

 • 1 den (1x 6h)

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

RNDr. Marie Budíková, Dr., Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita 
"Kurz "Logistická, ordinální a multinomická regrese", jehož jsem se zúčastnila společně se svou diplomantkou Ludmilou Navrátilovou, byl pro nás obě přínosný. Oceňuji přehledně připravené výukové materiály, vhodně zvolené datové soubory a především velmi erudovaný výklad lektora. Obtížné téma, jakým bezesporu logistická, ordinální a multinomická regrese je, podal srozumitelně a přístupnou formou. Pro mě osobně byly nejzajímavější partie o práci s agregovanými daty a rovněž výklad o kumulativním logitovém modelu proporcionálních šancí. Získané vědomosti a dovednosti využiji jak při výuce tak při spolupráci s lékaři z Masarykova onkologického ústavu v rámci projektu A-Math-Net."

Ing. František Sejkora, Univerzita Pardubice 
"Děkuji za zajímavý kurz. Především oceňuji praktickou využitelnost výstupu kurzu. Lektor měl příjemné vystupování a byl vstřícný k jakýmkoliv dotazům. Zájemcům, kteří se chtejí blíže seznámit s regresí, doporučuji absolvovat tyto pokročilé kurzy."

1 denní
Lazarská 11/6, Praha 2
7900,- Kč bez DPH

Přihláška do kurzu

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

Kanceláře:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2

Kurzy a semináře se konají na adrese:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2
Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter