Statistica.pro – Uznávaný software pro statistické vyhodnocení dat v češtině
Zavřít
 • Kurzy statistiky

Klasifikační a regresní stromy

 • Popis kurzu
 • Názory účastníků
 • Cena a termíny

Rozhodovací stromy jsou jednou z nejpoužívanějších technik Data Miningu. Kurz Klasifikační a regresní stromy je určen těm, kteří se zajímají o klasifikaci dat (například Credit Scoring, kdy se na základě příznaků snažíme rozhodnout o zařazení vzorů do skupin) nebo se věnují regresním úlohám včetně predikcí časového vývoje. Kurz seznámí účastníky nejen s klasickými metodami, ale i s pokročilejšími stromovými strukturami jako jsou Boosting Trees nebo Random Forests. Součástí kurzu je také interaktivní tvorba vlastních stromů a jejich modifikace.

Cílová skupina

 • Statistici, datoví specialisté či analytici, kteří potřebují řešit úlohu predikce kategorií či predikci nějaké spojité veličiny na základě dalších atributů.
 • Klasifikační stromy jsou typickou metodou používanou v bankovnictví a pojišťovnictví.
 • Nejtypičtější je využití v oblasti Credit Scoring.

Cíle kurzu

 • Porozumět metodologii stromovitých algoritmů.
 • Dokázat vytvořit a interpretovat model pro predikci.
 • Dokázat si vyhodnotit, který model vybrat jako finální pro nasazení do procesu predikce.
 • Naučit se analyzovat data těmito metodami v softwaru TIBCO Statistica.
 • Seznámit se s prostředím Statistica Data Miner.

Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Příprava dat STATISTICA

 • Načtení, transformace, vzorkování, filtrace odlehlých hodnot, oprava chybějících údajů, atd.

Výběr důležitých prediktorů pro požadovanou úlohu

Sdružování rozsáhlých skupin hodnot příznaků (Binning)

Klasifikační a regresní stromy

 • Vytváření, princip, možnosti, využití

Metody

 • Klasifikační a regresní stromy CART
 • CHAID
 • Generované stromy (Boosted Trees)
 • Náhodné lesy (Random Forests)
 • Vytváření klasifikačních a regresních stromů v interaktivním režimu (generování stromu, prořezávání stromu, výběr rozhodovacích proměnných, výběr mezí)

Vyhodnocení kvality vytvořeného modelu

 • Korelační analýza
 • ROC křivka
 • Grafy zisku a navýšení (Gains a Lift Chart)

Nasazení modelu v praxi

Hierarchické shlukování a jeho souvislost s klasifikačními a regresními stromy

Základy práce v prostředí modulu Statistica Data Miner

 • Práce s Recepty (wizardem)
 • Práce v rámci pracovní plochy (Workspaces)
 • Využití přednastavených úloh
 • Implementace vlastních uzlů

Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows

Předchozí kurzy

Navazující kurzy

Pokud se chcete vzdělat také v dalších metodách, které mohou být alternativním řešením pro klasifikační a regresní stromy, pak doporučujeme kurzy:

Certifikace

 • Účastník získá certifikát o absolvování kurzu

Délka kurzu

 • 1 dny (1x 6h)

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

Mgr. Martin Sebera, Ph.D., Katedra kineziologie, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita

"Kurzy  jsou na vysoké úrovni jak po stránce teoretické, tak i praktické. Přednášející nejen brilantně ovládá přednášenou problematiku, ale má praktické zkušenosti s řešením typických úloh, ve kterých lze využít rozmanitost přístupu regresních a klasifikacních stromů. Dále dokáže poradit s aplikací dalších dataminingových metod a postupu v řešení konkrétních úloh frekventantů kurzu."

Licence a kurzy - (+420) ‭739 569 987‬
Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Kanceláře a kurzy:
DataFriends s.r.o.
Uruguayská 17
120 00 Praha 2

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter