Statistica.pro – Uznávaný software pro statistické vyhodnocení dat v češtině
Zavřít
 • Data Mining

Data Mining

 • Popis kurzu
 • Názory účastníků
 • Cena a termíny

Kurz Data Mining  je určen osobám, které chtějí odhalit informace a znalosti ukryté v datech. Cílem tohoto kurzu není ukázat jen vhodné postupy, ale také způsob, jak co nejlépe prezentovat výsledky. V průběhu kurzu budou prezentovány nejrůznější techniky: korelační analýza, regresní analýza, časové řady, klasifikační stromy, neuronové sítě a další. Na závěr budou ukázány konkrétní příklady z oblasti vytěžování dat. V průběhu celého kurzu budou účastníci pracovat s modulem Statistica Data Miner.

Cílová skupina

 • Analytik, statistik či datový specialista, který potřebuje zpracovávat rychle velké objemy dat.
 • Zájemce o problematiku Data Miningu (dolování informací z dat).
 • Typickými posluchači mohou být analytici z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a také pokročilí analytici z oblasti průmyslu.
 • Pracovníci, kteří se chtějí seznámit s modulem Data Miner v softwaru TIBCO Statistica.

Cíle kurzu

 • Seznámit se teoreticky i prakticky s množstvím metod spadajících do oblasti Data Miningu.
 • Mimo jiné se účastníci naučí sestavovat a interpretovat predikční modely. Vyhodnotit jejich kvalitu či vybrat, který z výsledných modelů je pro danou situaci nejvhodnější.
 • Naučit se pracovat v několika unikátních prostředích TIBCO Statistica určených přímo pro Data Mining.
 • Naučit se používat modul Data Miner.

Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Úvod do vytěžování dat, produkt

 • Princip, možnosti, využití

Práce s Recepty (wizardem)

 • Příprava dat (načtení, výběr proměnných, transformace, vzorkování dat, odstranění duplicitních vzorů, filtrace odlehlých hodnot, oprava chybějících údajů)
 • Detekce a případné odstranění podobných vstupních příznaků (prediktorů)
 • Výběr důležitých prediktorů pro požadovanou úlohu
 • Vytváření klasifikačních a regresních modelů
 • Vyhodnocení kvality vytvořeného modelů
 • Nasazení modelu v praxi

Klasifikační a regresní stromy

 • Princip, možnosti, využití
 • CART stromy
 • CHAID stromy
 • Vytváření klasifikačních a regresních stromů v interaktivním režimu (generování stromu, prořezávání stromu, výběr rozhodovacích proměnných, výběr mezí)
 • Generované stromy (Boosted Trees)
 • Náhodné lesy (Random Forests)

Lineární modely

 • Princip regrese
 • (Obecné) lineární modely
 • Zobecněné lineární modely
 • Zobecněné aditivní modely
 • MARSplines

Metody shlukování

 • K-průměrů (k-means)
 • Hierarchické a EM shlukování

Automatizované neuronové sítě

 • Princip umělých neuronových sítí, základní typy (MLP, RBF, Kohonenova síť)
 • Automatizovaný a vlastní návrh sítě

Metody strojového učení

 • Bayesův klasifikátor
 • SVM
 • k-NN klasifikátor

Analýza nezávislých komponent (ICA)

Text Mining

 • Účel, princip a zdroje Text Miningu
 • Vytvoření a práce s indexovým souborem
 • Asociační pravidla a sekvence

Nasazení modelů na reálná data z praxe

Kvalita získaných modelů

 • Korelační analýza
 • ROC křivka
 • Grafy zisku a navýšení (Gains/Lift Cart)

Metody výběru vhodných příznaků

Sdružování rozsáhlých skupin hodnot příznaků (Binning)

Základy práce v pracovní ploše (Workspaces)

 • Práce s uzly
 • Využití přednastavených úloh (zejména pro klasifikaci a regresi)

Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows

Předchozí kurzy

Doporučujeme absolvovat kurz:

Certifikace

 • Účastník získá certifikát o absolvování kurzu

Délka kurzu

 • 2 dny (2x 6h)

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

Mgr. Vladimír Hofman, Státní zeměděský intervenční fond, Odbor kontrol na místě IACS a SOT
"Kurz byl přínosný. Naučil jsem se v něm ovládat jednotlivé přístupy k metodám Data miningu. Lektoři byli fundovaní."
Mgr. Marek Daniel, Ph.D., RWE Supply&Trading CZ, a.s.
"S kurzem Data mining jsem byl nadmíru spokojený. Probírané matematické metody byly velice zajímavé a lektor prokázal kromě svých odborných kvalit i výbornou schopnost je srozumitelným způsobem vysvětlit. Jednotlivá témata jsme si ukázali na příkladech a pracovali s nimi v programu Statistica. Je samozřejmě nutné mít k dispozici software odpovídající kvality, nicméně podle mého názoru byla orientace na Statisticu až příliš velká. Sám k ní přístup nemám a mnohem více bych ocenil materiály týkající se vlastního obsahu školení a nikoliv návody na používaní konkrétního softwaru."

Licence a kurzy - (+420) ‭739 569 987‬
Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Kanceláře a kurzy:
DataFriends s.r.o.
Uruguayská 17
120 00 Praha 2

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter