Zavřít
 • Kurzy statistiky

Časové řady a predikce

 • Popis kurzu
 • Cena a termíny

Na dvoudenním kurzu Časové řady a predikce se naučíte porozumět metodám pro analýzu a modelování časových řad. Po úvodním seznámení se základními pojmy vám budou vysvětleny nejrůznější metody, které umožňují predikovat chování časových řad do budoucnosti a také ohodnotit správnost výsledků.Všechny probírané metody budou procvičeny na příkladech z praxe.

Cílová skupina

 • Odborníci, kteří pracují s časově zatíženými daty.
 • Vědečtí pracovníci z oblasti výzkumu, kteří se zabývají analýzou dat s časovou složkou.
 • Odborníci z oblasti finančnictví.
 • Pracovníci a specialisté z oblasti průmyslu.

Cíle kurzu

 • Porozumění základním pojmům z oblasti časových řad.
 • Pochopení specifik práce s časovou řadou oproti ostatním datovým typům.
 • Poznáte běžně používané metody pro analýzu časových řad.
 • Naučíte se vyhodnotit, která metoda je vhodná pro danou úlohu.
 • Naučíte se praktické použití metodologie časových řad v softwaru TIBCO Statistica.
 • Detailně se seznámeníte s funkcionalitou časové řady a predikce v softwaru TIBCO Statistica.

Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Úvod do časových řad

 • Příklady časových řad
 • Jednoduché modely časových řad
 • Modely s nulovou střední hodnotou
 • Modely s trendem
 • Modely se sezónností
 • Stacionární modely
 • Autokorelační funkce
 • Odhady trendu a sezónních komponent
 • Filtrování trendu a sezónních komponent
 • Testování šumové náhodné posloupnosti

Stacionární procesy

 • Lineární modely
 • ARMA procesy
 • Autokorelační funkce (ACF)
 • Predikce stacionárních časových řad
 • Odhadování trendu a predikce pomocí regresní analýzy

Exponencionální vyrovnávání

 • Bez trendu
 • S trendem

ARMA modely

 • ACF a PACF pro ARIMA ( p, q )
 • Predikce ARIMA modelů
 • Odhad řádu ARIMA

Nestacionární a sezonní modely

 • ARIMA modely
 • Identifikace
 • Predikce ARIMA modelů
 • Sezonní ARIMA modely

Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows

Předchozí kurzy

Vhodné je absolvovat kurz:

Navazující kurzy

Tématiku časových řad také částečně pokrývají dataminingové metody, konkrétně neuronové sítě. Možné je tedy navštívit také kurzy:

Certifikace

 • Účastník získá certifikát o absolvování kurzu

Délka kurzu

 • 2 dny (2x 6h)

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

2 denní
Lazarská 11/6, Praha 2
12900,- Kč bez DPH

Přihláška do kurzu

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

Kanceláře:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2

Kurzy a semináře se konají na adrese:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2
Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter