Zavřít
 • Kurzy statistiky

Časové řady a predikce

 • Popis kurzu
 • Názory účastníků
 • Cena a termíny

Na dvoudenním kurzu Časové řady a predikce se naučíte porozumět metodám pro analýzu a modelování časových řad. Po úvodním seznámení se základními pojmy vám budou vysvětleny nejrůznější metody, které umožňují predikovat chování časových řad do budoucnosti a také ohodnotit správnost výsledků.Všechny probírané metody budou procvičeny na příkladech z praxe.

Cílová skupina

 • Odborníci, kteří pracují s časově zatíženými daty.
 • Vědečtí pracovníci z oblasti výzkumu, kteří se zabývají analýzou dat s časovou složkou.
 • Odborníci z oblasti finančnictví.
 • Pracovníci a specialisté z oblasti průmyslu.

Cíle kurzu

 • Porozumění základním pojmům z oblasti časových řad.
 • Pochopení specifik práce s časovou řadou oproti ostatním datovým typům.
 • Poznáte běžně používané metody pro analýzu časových řad.
 • Naučíte se vyhodnotit, která metoda je vhodná pro danou úlohu.
 • Naučíte se praktické použití metodologie časových řad v softwaru TIBCO Statistica.
 • Detailně se seznámeníte s funkcionalitou časové řady a predikce v softwaru TIBCO Statistica.

Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Úvod do časových řad

 • Příklady časových řad
 • Jednoduché modely časových řad
 • Modely s nulovou střední hodnotou
 • Modely s trendem
 • Modely se sezónností
 • Stacionární modely
 • Autokorelační funkce
 • Odhady trendu a sezónních komponent
 • Filtrování trendu a sezónních komponent
 • Testování šumové náhodné posloupnosti

Stacionární procesy

 • Lineární modely
 • ARMA procesy
 • Autokorelační funkce (ACF)
 • Predikce stacionárních časových řad
 • Odhadování trendu a predikce pomocí regresní analýzy

Exponencionální vyrovnávání

 • Bez trendu
 • S trendem

ARMA modely

 • ACF a PACF pro ARIMA ( p, q )
 • Predikce ARIMA modelů
 • Odhad řádu ARIMA

Nestacionární a sezonní modely

 • ARIMA modely
 • Identifikace
 • Predikce ARIMA modelů
 • Sezonní ARIMA modely

Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows

Předchozí kurzy

Vhodné je absolvovat kurz:

Navazující kurzy

Tématiku časových řad také částečně pokrývají dataminingové metody, konkrétně neuronové sítě. Možné je tedy navštívit také kurzy:

Certifikace

 • Účastník získá certifikát o absolvování kurzu

Délka kurzu

 • 2 dny (2x 6h)

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

Ing. Radim Seibert, Český hydrometeorologický ústav – Ostrava
Lektor kurzu RNDr. Václav Čapek, PhD. 
"Váš kurz se mi velmi líbil. Není obvyklé, aby tak těžko stravitelná látka, jakou jsou pokročilé statistické metody, byla podána způsobem, který je srozumitelný i lidem bez vysokošlkolského vzdělání v příslušném oboru. Pochopil jsem řadu souvislostí, které mi roky unikaly. Vysoce proto oceňuji profesionalitu a pedagogické schopnosti přednášejícího."

Bc. Michal Štěbeták, student magisterského studia na ČZU
Lektor kurzu RNDr. Václav Čapek, PhD. 
"S kurzem jsem byl velice spokojený. Pan doktor Čapek je excelentní lektor. Kurz byl velice dobře připravený a probíhá  v samotném centru na dostupném místě. "

Mgr. Martina Kraková, Masarykova univerzita
"Kurz casové rady a predikce, bol prednášaný odborníkom, ktorý mal v danej téme nielen odborné znalosti ale aj praktické znalosti. Kurzom som si rozšírala tieto znalosti v danej tématike. Prednášajúcemu bolo rozumiet, vysvetloval na úrovni. Velmi som ocenila, že doplnil teóriu aj konkrétnymi príkladmi, ktoré si mohli úcastnici vyskúšat sami v štatistickom softvéri. "

Mgr. Daniel Marek, Ph.D., RWE Supply & Trading CZ
"Časové řady jsem již absolvoval na vysoké škole. Ale protože už to bylo před řadou let a podařilo se mi téměř vše zapomenout, vybral jsem si právě tohle školení. Kurz byl přínosný v tom smyslu, že jsem si stručně připomněl základní metody a postupy. Lektor časovým řadám evidentně rozuměl a uměl nejen dobře vysvětlovat, ale i vystihnout vždy to nejdůležitejší z daného tématu."

2 denní
Lazarská 11/6, Praha 2
12900,- Kč bez DPH

Přihláška do kurzu

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

Kanceláře:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2

Kurzy a semináře se konají na adrese:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2
Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter