Zavřít
 • Kurzy statistiky

Časové řady a predikce

 • Popis kurzu
 • Názory účastníků
 • Cena a termíny

Kurz je zaměřen na výuku teorie a praktické procvičování metod analýzy a modelování časových řad a predikcí.

Po úvodním seznámení se základními pojmy vám budou vysvětleny nejrůznější metody, které umožňují predikovat chování časových řad do budoucnosti a také ohodnotit správnost výsledků. Všechny probírané metody budou procvičeny na příkladech z praxe.

Pro koho je kurz určen

 • Statistici
 • Datoví analytici
 • Datoví vědci
 • Výzkumní pracovníci
 • Vědci
 • Zájemci pracující s časově zatíženými daty

Co Vás naučíme

 • Porozumět základním pojmům z oblasti časových řad.
 • Pochopit specifika práce s časovou řadou oproti ostatním datovým typům.
 • Pracovat s běžně používanými metodami pro analýzu časových řad.
 • Vyhodnotit, která metoda je vhodná pro danou úlohu.

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba

Jak dlouho kurz trvá

 • 2 školící dny v rozsahu 2 x 6 hodin.

Jak probíhá výuka

 • Odborný výklad s praktickým procvičováním příkladů na počítačích.
 • Příklady jsou procvičovány v anglické verzi softwaru TIBCO Statistica.

Jaké studijní materiály obdržíte

 • Na kurzu obdržíte tištěné prezentace probírané látky.
 • Po kurzu Vám zašleme elektronickou verzi prezentace včetně příkladů.

Program kurzu

Úvod

Úvod do časových řad

 • Příklady časových řad
 • Jednoduché modely časových řad
 • Modely s nulovou střední hodnotou
 • Modely s trendem
 • Modely se sezónností
 • Stacionární modely
 • Autokorelační funkce
 • Odhady trendu a sezónních komponent
 • Filtrování trendu a sezónních komponent
 • Testování šumové náhodné posloupnosti

Stacionární procesy

 • Lineární modely
 • Autokorelační funkce (ACF)
 • Predikce stacionárních časových řad
 • Odhadování trendu a predikce pomocí regresní analýzy

Exponencionální vyrovnávání

 • Bez trendu
 • S trendem
 • Bez sezónního vlivu
 • Se sezónním vlivem

ARMA modely

 • ACF a PACF pro ARMA ( p, q )
 • Predikce pomocí ARMA modelů
 • Odhad řádu ARMA

Nestacionární a sezonní modely

 • ARIMA modely
 • Identifikace
 • Predikce ARIMA modelů
 • Sezonní SARIMA modely

Certifikace

 • Po absolvování kurzu získáte certifikát o absolvování kurzu.

Doporučené další kurzy

Kurzy, které doplňují znalosti nabyté v tomto kurzu:

Ing. Radim Seibert, Český hydrometeorologický ústav – Ostrava
Lektor kurzu RNDr. Václav Čapek, PhD. 
"Váš kurz se mi velmi líbil. Není obvyklé, aby tak těžko stravitelná látka, jakou jsou pokročilé statistické metody, byla podána způsobem, který je srozumitelný i lidem bez vysokošlkolského vzdělání v příslušném oboru. Pochopil jsem řadu souvislostí, které mi roky unikaly. Vysoce proto oceňuji profesionalitu a pedagogické schopnosti přednášejícího."Bc. Michal Štěbeták, student magisterského studia na ČZU
Lektor kurzu RNDr. Václav Čapek, PhD. 
"S kurzem jsem byl velice spokojený. Pan doktor Čapek je excelentní lektor. Kurz byl velice dobře připravený a probíhá  v samotném centru na dostupném místě."

Mgr. Martina Kraková, Masarykova univerzita
"Kurz casové rady a predikce, bol prednášaný odborníkom, ktorý mal v danej téme nielen odborné znalosti ale aj praktické znalosti. Kurzom som si rozšírala tieto znalosti v danej tématike. Prednášajúcemu bolo rozumiet, vysvetloval na úrovni. Velmi som ocenila, že doplnil teóriu aj konkrétnymi príkladmi, ktoré si mohli úcastnici vyskúšat sami v štatistickom softvéri. "

Mgr. Daniel Marek, Ph.D., RWE Supply & Trading CZ
"Časové řady jsem již absolvoval na vysoké škole. Ale protože už to bylo před řadou let a podařilo se mi téměř vše zapomenout, vybral jsem si právě tohle školení. Kurz byl přínosný v tom smyslu, že jsem si stručně připomněl základní metody a postupy. Lektor časovým řadám evidentně rozuměl a uměl nejen dobře vysvětlovat, ale i vystihnout vždy to nejdůležitejší z daného tématu."

Ing. Tomáš Badal, Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
"Přístup společnosti a jejich lektorů odborných kurzů je velmi profesionální. Kurzy jsou zaměřeny na praktické využívání příslušných metod s oporou velmi kvalitně připravených dat a materiálů. Ovšem největší hodnota kurzu spočívá ve velmi profesionálním přístupu lektorů s praktickým přístupem k dané problematice, nutným teoretickým základem a souvislostmi. Musím vyzdvihnout lektora, který nejen že dokázal profesionálně prezentovat danou problematiku, ale svým nadšením dokázal „nakazit“ i ostatní účastníky kurzu, což není u tak složité problematiky vždy samozřejmé. Děkuji pořadatelům a lektorům za profesionální přístup. Svoji spokojenost podtrhuji registrací na další. Doufám, že se na těchto kurzech uvidíme a budete sdílet minimálně stejnou spokojenost a následné profesní využívání získaných dovedností jako já."

2 denní
Lazarská 11/6, Praha 2
12.900,- Kč bez DPH

Přihláška do kurzu

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

DataFriends Education s.r.o.
Korunní 2569/108
110 00 Praha 10 - Vinohrady
IČ: 09743804

Kanceláře a školení:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter