Statistica.pro – Datová analytika pro správné rozhodování
Zavřít
 • Kurzy statistiky

Časové řady a predikce

 • Popis kurzu
 • Podrobný syllabus
 • Názory účastníků
 • Cena a termíny

Naučte se správně pracovat s časovými řadami a predikovat další vývoj pozorovaných veličin. Seznámíme vás se všemi potřebnými pojmy a metodami časových řad a vysvětlíme vám, jak jejich chování predikovat a jak ohodnotit správnost získaných výsledků (viz názory spokojených účastníků kurzu).

Všechny prezentované postupy si vyzkoušíte na praktických příkladech v anglické verzi aplikace Tibco Statistica, jednoho z nejoblíbenějších softwarů pro statistickou analýzu.

2denním kurzem (12 hodin čistého času) vás provede RNDr. Václav Čapek, PhD., nezávislý datový konzultant na volné noze, který spolupracuje např. s Akademií věd ČR, Institutem klinické a experimentální medicíny nebo společností Dell Computer (viz profil lektora). 

Počítač vám zapůjčíme na místě, není třeba nosit vlastní.

CHCI SE PŘIHLÁSIT NA KURZ -->

Z kurzu budete mít největší užitek, pokud:

 • pracujete s časově zatíženými daty a potřebujete je umět správně vyhodnotit (výzkumní a technologičtí pracovníci, datoví analytici ad.),
 • rozumíte základům časových řad, ale chcete jednotlivé metody pochopit do větší hloubky a umět je správně používat.

Jaké vstupní znalosti jsou potřeba?

Co se na kurzu naučíte?

 • porozumět základním pojmům z oblasti časových řad (stacionární procesy, exponenciální vyrovnávání, různé typy modelů),
 • pochopit specifika práce s časovou řadou oproti ostatním datovým typům,
 • pracovat s běžně používanými metodami pro analýzu časových řad,
 • vyhodnotit, která metoda je vhodná pro danou úlohu (ARMA, nestacionární a sezónní modely ad.).

Chci vidět podrobný syllabus

Názory spokojených účastníků

„Váš kurz se mi velmi líbil. Není obvyklé, aby tak těžko stravitelná látka, jakou jsou pokročilé statistické metody, byla podána způsobem, který je srozumitelný i lidem bez vysokošlkolského vzdělání v příslušném oboru. Pochopil jsem řadu souvislostí, které mi roky unikaly. Vysoce proto oceňuji profesionalitu a pedagogické schopnosti přednášejícího.“

Ing. Radim Seibert, Český hydrometeorologický ústav – Ostrava

„Časové řady jsem již absolvoval na vysoké škole. Ale protože už to bylo před řadou let a podařilo se mi téměř vše zapomenout, vybral jsem si právě tohle školení. Kurz byl přínosný v tom smyslu, že jsem si stručně připomněl základní metody a postupy. Lektor časovým řadám evidentně rozuměl a uměl nejen dobře vysvětlovat, ale i vystihnout vždy to nejdůležitejší z daného tématu.“

Mgr. Daniel Marek, Ph.D., RWE Supply & Trading CZ

„Kurz je zaměřen na praktické využívání příslušných metod s oporou velmi kvalitně připravených dat a materiálů. Jeho největší hodnota kurzu spočívá ve velmi profesionálním přístupu lektora s praktickým přístupem k dané problematice, nutným teoretickým základem a souvislostmi. RNDr. Václav Čapek nejen že dokázal profesionálně prezentovat danou problematiku, ale svým nadšením dokázal „nakazit“ i ostatní účastníky kurzu, což není u tak složité problematiky vždy samozřejmé. Děkuji pořadatelům a svoji spokojenost podtrhuji registrací na další. Doufám, že se na těchto kurzech uvidíme a budete sdílet minimálně stejnou spokojenost a následné profesní využívání získaných dovedností jako já.“

Ing. Tomáš Badal, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Chci vidět další názory účastníků kurzu -->

Jaké školící materiály obdržíte?

 • na kurzu obdržíte tištěné prezentace probírané látky, které vám následně zašleme v elektronické verzi

Jak dlouho kurz trvá?

 • 2 pracovní dny (12 hodin čistého času)

Kdo vás bude školit?

Kurzem vás provede RNDr. Václav Čapek, PhD., absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který působí jako nezávislý konzultant v oboru statistiky, zpracování dat, fnančního řízení, managementu, logistiky a implementace informačních systémů. 

Spolupracuje např. s Akademií věd ČR, Institutem klinické a experimentální medicíny, Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, Národním ústavem duševního zdraví, Vysokým učením technickým v Brně nebo se společností Dell Computer.

Kolik kurz stojí, kde probíhá a jaké jsou možnosti platby?

Kurz probíhá v našem školícím středisku na adrese Lazarská 11/6, Praha 2.

Cena kurzu je 12 900 Kč . Součástí ceny je kromě zajištění pomůcek a školících materiálů také občerstvení v průběhu kurzu a oběd.

Platba probíhá převodem oproti vystavené faktuře.

Program kurzu

 • Úvod

  Úvod do časových řad

  • Příklady časových řad
  • Jednoduché modely časových řad
  • Modely s nulovou střední hodnotou
  • Modely s trendem
  • Modely se sezónností
  • Stacionární modely
  • Autokorelační funkce
  • Odhady trendu a sezónních komponent
  • Filtrování trendu a sezónních komponent
  • Testování šumové náhodné posloupnosti

  Stacionární procesy

  • Lineární modely
  • Autokorelační funkce (ACF)
  • Predikce stacionárních časových řad
  • Odhadování trendu a predikce pomocí regresní analýzy

  Exponencionální vyrovnávání

  • Bez trendu
  • S trendem
  • Bez sezónního vlivu
  • Se sezónním vlivem

  ARMA modely

  • ACF a PACF pro ARMA ( p, q )
  • Predikce pomocí ARMA modelů
  • Odhad řádu ARMA

  Nestacionární a sezonní modely

  • ARIMA modely
  • Identifikace
  • Predikce ARIMA modelů
  • Sezonní SARIMA modely

  Certifikace

  • Po absolvování kurzu získáte certifikát o absolvování kurzu.

  Doporučené další kurzy

  Kurzy, které doplňují znalosti nabyté v tomto kurzu:

Ing. Radim Seibert, Český hydrometeorologický ústav – Ostrava
Lektor kurzu RNDr. Václav Čapek, PhD. 
„Váš kurz se mi velmi líbil. Není obvyklé, aby tak těžko stravitelná látka, jakou jsou pokročilé statistické metody, byla podána způsobem, který je srozumitelný i lidem bez vysokošlkolského vzdělání v příslušném oboru. Pochopil jsem řadu souvislostí, které mi roky unikaly. Vysoce proto oceňuji profesionalitu a pedagogické schopnosti přednášejícího.“

Mgr. Martina Kraková, Masarykova univerzita
"Kurz casové rady a predikce, bol prednášaný odborníkom, ktorý mal v danej téme nielen odborné znalosti ale aj praktické znalosti. Kurzom som si rozšírala tieto znalosti v danej tématike. Prednášajúcemu bolo rozumiet, vysvetloval na úrovni. Velmi som ocenila, že doplnil teóriu aj konkrétnymi príkladmi, ktoré si mohli úcastnici vyskúšat sami v štatistickom softvéri. "

Mgr. Daniel Marek, Ph.D., RWE Supply & Trading CZ
„Časové řady jsem již absolvoval na vysoké škole. Ale protože už to bylo před řadou let a podařilo se mi téměř vše zapomenout, vybral jsem si právě tohle školení. Kurz byl přínosný v tom smyslu, že jsem si stručně připomněl základní metody a postupy. Lektor časovým řadám evidentně rozuměl a uměl nejen dobře vysvětlovat, ale i vystihnout vždy to nejdůležitejší z daného tématu.“

Ing. Tomáš Badal, Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
„Kurz je zaměřen na praktické využívání příslušných metod s oporou velmi kvalitně připravených dat a materiálů. Jeho největší hodnota kurzu spočívá ve velmi profesionálním přístupu lektora s praktickým přístupem k dané problematice, nutným teoretickým základem a souvislostmi. RNDr. Václav Čapek nejen že dokázal profesionálně prezentovat danou problematiku, ale svým nadšením dokázal „nakazit“ i ostatní účastníky kurzu, což není u tak složité problematiky vždy samozřejmé. Děkuji pořadatelům a svoji spokojenost podtrhuji registrací na další. Doufám, že se na těchto kurzech uvidíme a budete sdílet minimálně stejnou spokojenost a následné profesní využívání získaných dovedností jako já.“

2 denní
Lazarská 11/6, Praha 2
12.900,- Kč

Přihláška do kurzu

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

DataFriends Education s.r.o.
Korunní 2569/108
110 00 Praha 10 - Vinohrady
IČ: 09743804

Kanceláře a školení:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter