Zavřít
 • Kurzy statistiky

Analýza rozptylu

 • Popis kurzu
 • Cena a termíny

Cílem jednodenního kurzu Analýza rozptylu je představit metody pro porovnávání dvou a více skupin. Kurz se zabývá modely analýzy rozptylu (jednoduché, dvojné třídění, hierarchická ANOVA), zobecněním ANOVA či MANOVA a alternativními neparametrickými metodami. Prostor je věnován i metodám pro ověření předpokladů  a post-hoc testům pro mnohonásobná porovnání.Všechny probírané metody budou procvičeny na konkrétních příkladech.

Cílová skupina

 • Všichni, kteří se chtějí naučit či rozšířit své znalosti v oblasti analýzy rozptylu. Tedy analýz, kde se ptáme, zda se nezávislý spojitý znak chová v různých skupinách stejně.
 • Metody jsou univerzální a použitelné pro široký okruh zájemců různého zaměření - přírodní vědy, technické obory, biomedicínský výzkum, ekonomické a sociální vědy atd.

Cíle kurzu

 • Naučit se statisticky porovnávat data pro více skupin a interpretovat správně dosažené výsledky.
 • Naučit se, který typ analýzy použít pro daný úkol.
 • Naučit se principy metod nejen teoreticky, ale umět je použít i prakticky.
 • Naučit se, jak potřebné analýzy provést v programu TIBCO Statistica.

Osnova

Úvod

 • Základní informace o softwaru TIBCO Statistica
 • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy

Úvod do analýzy rozptylu

 • Zopakování principu testování hypotéz
 • Testy pro dva výběry (nepárové, párové a neparametrické)

Metody analýzy rozptylu

 • Ověřování předpokladů metod ANOVA
 • Jednofaktorová ANOVA
 • ANOVA pro opakovaná měření
 • Analýza kovariance
 • Hierarchická ANOVA
 • Vícerozměrná analýza rozptylu (MANOVA)

Neparametrické metody analýzy rozptylu

 • Kruskal-Wallisův test
 • Friedmanova ANOVA

Post-hoc testy

 • Fisherův, Scheffého, atd.

Předpoklady účastníka

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows.
 • Znalost základů statistického uvažování

Předchozí kurzy

Vhodné je absolvovat kurz:

Navazující kurzy

Především s přihlédnutím na konkrétní typ analýz, které chce účastník zpracovávat.

Certifikace

 • Účastník získá certifikát o absolvování kurzu

Délka kurzu

 • 1 den (1x 6h)

Pozn: Jednotlivé příklady v průběhu kurzu jsou procvičovány v anglické verzi softwaru Statistica.

1 den denní
Lazarská 11/6, Praha 2
7900,- Kč bez DPH

Přihláška do kurzu

po odeslání přihlášky vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

Kanceláře:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2

Kurzy a semináře se konají na adrese:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2
Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter