Úvod

Článek se zabývá pohotovostním prodloužením licence programu Statistica. Pohotovostí prodloužení softwaru Statistica slouží pro účely dočasného prodloužení produktu, když se blíží doba expirace licence, nebo licence již expirovala. Lze ji využít v situacích, kdy je potřeba vyřešit problém se stávající licencí, pokrýt dobu, než bude objednána nová licence apod.

Pro pohotovostní prodloužení licence u síťové verze platí následující:

  1. platnost bude prodloužena o 28 dní
  2. lze použít pouze jednou za dobu platnosti licence
  3. dostupné od verze Statistica 12
  4. vyžaduje připojení k internetu

Prodloužení provedeme pomocí Správce plovoucích licencí. Ten je k dispozici na serverové části instalace Statistica. V menu Start / Všechny programy / Statistica/ Správce plovoucích licencí klikněte na tlačítko Obnovení licence:

 

Alternativní varianta – webový formulář:

Pokud nastane jedna z těchto možností:

  1. Omezené nebo žádné internetové připojení na počítači, kde je Statistica (nebo Správce plovoucích licencí) nainstalována.
  2. Správce plovoucích licencí není nainstalovaný (síťové verze).
  3. Při použití volby Žádost o prodloužení nastala chyba.
  4. Používáte verzi starší než Statistica 12.

Potom lze žádost zpracovat přes webové stránky (z jakéhokoli počítače). Je nutné zadat e-mailovou adresu a poté připojit licenční soubor STAT.lic.

Licenční soubor se obvykle nachází v umístění:

C:\Program Files (x86)\StatSoft\FLEXlm\stat.lic
C:\Program Files (x86)\Dell\FLEXlm stat.lic
C:\Program Files (x86)\Statistica\FLEXlm stat.lic

Pokud je žádost schválena, bude e-mailem zaslán prodloužený licenční soubor STAT.lic (na e-mail zadaný ve formuláři) s instrukcemi, jak nový licenční soubor aplikovat. Formulář naleznete na této adrese: http://bit.ly/docasne