Tento článek ve stručnosti uvádí postup instalace testovací verze aplikace Statistica 14.

Instalace zkušební verze je velmi jednoduchá a v několika málo krocích máte k dispozici k vyzkoušení kompletní verzi.

Po stažení archivu se zkušební verzí archiv ve formátu zip rozbalte. V rozbaleném archivu vyhledejte tyto dvě složky: Install32 a Install64. V dnešní době připadá ve verzi aplikace Statistica v úvahu s největší pravděpodobností instalace 64bitové verze.

Přejděte do adresáře Install64 a pravým tlačítkem vyberte soubor Statistica.exe a vyberte Spustit jako administrátor.

Zvolte Next (Další).

Vyberte možnost I don’t have a product key. I would like a Desktop trial. (Nemám produktový klíč. Rád bych vyzkoušel Desktop trial). Poté zvolte Next (Další).

Vyberte I accept the terms in the Licence Agreement (Souhlasím s podmínkami v licenčním ujednání).

Jako typ instalace vyberte Typical (Typická instalace).

Vyplňte podle vaší situace registrační údaje a po vyplnění zvolte Next (Další).

Vyberte možnost automatické registrace zvoleném Automatically register (recommended). Poté pokračujte v instalaci zvolením Next (Další).

Po zvolení automatické registrace by se mělo zobrazit hlášení o úspěšné registraci: Automatic registration has succeeded.

Pro započetí vlastní instalace zvolte položku Install.

Poté se spustí samotná instalace, kde vyčkejte do té doby, než se zobrazí následující dialogové okno o ukončení instalace.

Zde můžete podle vlastního uvážení vybrat, zda si chcete prohlédnout záznam o instalaci (View log file) nebo zda chcete po dokončení instalace rovnou spustit aplikaci Statistica (Launch Statistica). Zakončení celé instalace proveďte stiskem tlačítka Finish.

Tím je instalace zkušební verze dokončena.