Úvod:

Tento článek se zabývá instalací jednouživatelské (named user) verze programu Statistica 14.0.

Podmínky pro instalaci:

 • K úspěšné instalaci je potřeba mít administrátorská práva. V průběhu instalace může nastat situace, kdy je potřeba restartovat počítač a k dokončení instalace je nutné dokončit instalaci jako správce, resp. administrátor systému.
 • Před započetím vlastní instalace je nutno předchozí verzi programu Statistica řádně odinstalovat. Tento zmíněný postup nijak neovlivní datové soubory z předchozí instalace.

Instalace:

 1. Po zakoupení licence vám bude zaslán odkaz pro stažení instalačních souborů. Pro instalaci aplikace Statistica použijte instalátor stažený ze zaslaného odkazu.
 2. Staženou verzi v souborovém formátu ZIP rozbalte a spusťte instalační proces. Dle vaší verze systému Install32 a Install64
 3. Ujistěte se, že není spuštěná žádná jiná aplikace. Dvakrát klikněte na soubor Statistica (viz obrázek).
 4. Po spuštění instalačního souboru se objeví první dialogové okno a zaklikneme další (next).
 5. Je možné, že před samotnou instalací programu Statistica bude potřeba stáhnout/instalovat doplňkové soubory nezbytně nutné k samotnému chodu aplikace Statistica. (Např. Microsoft .NET Framework a další nutné běhové knihovny). Instalační proces tak učiní automaticky. Klikneme na tlačítko další (next).
 6. Po instalaci doplňkových souborů nás bude vítat už samotná instalace a v dialogovém okně klikneme na tlačítko další (next).
 7. V následujícím dialogovém okně Serial Number/Product Key vyplňte náležité údaje jako je Sériové číslo aplikace a dvacetimístný Produktový klíč v jejich příslušných polích. Klikněte na políčko další (next).
 8. V dialogu Licenční ujednání (Licence Agreement) zvolte Souhlasím s licenčním ujednáním (I accept the terms in the licence agreement). Klikneme na pole další (next).
 9. V následujícím dialogovém okně Typ instalace (Setup Type) vyberte volbu Typický. Klikněte na tlačítko další (next).Uživatelská instalace, jejíž popis není součástí tohoto návodu může být zvolena pro případ, kdy chcete instalaci směrovat na jiné umístění, než je implicitní umístění do adresáře C:\ProgramFiles\Tibco\Statistica.
 10. V následující dialogovém okně vyplňte všechny požadované registrační údaje, které jsou nutné k získání plné licence. Poté klikněte na tlačítko Další (Next).
 11. V následujícím dialogu vyberte typ registrace programu Statistica. Upozorňujeme, že všechny produkty Statistica musí být zaregistrovány k získání plné licence. Pro automatickou registraci, kterou doporučujeme, je nutné mít funkční internetové připojení. Klikneme na tlačítko další (next).
 12. Statistica se nyní pokusí o automatickou registraci. V případě úspěšného pokusu se objeví následující dialogové okno. Kliknětě na tlačítko OK.
 13. Statistica je nyní připravena k instalaci. Pro zkopírování instalačních souborů na váš počítač stiskněte tlačítko pro instalaci (Install).
 14. Nyní zbývá pro dokončení instalace stisknout tlačítko Dokončit (Finish).