Úvod

Toto hlášení se může vyskytnou po spuštění softwaru Statistica v případě, že systémové hodiny Windows byly (nebo stále jsou) posunuty oproti reálnému času (uživatelem nebo nějakým programem). Jde o bezpečnostní nastavení softwaru.

 


Pro odstranění problému se systémovým časem je třeba zkontrolovat aktuální systémový čas v systému Windows a zkontrolovat, zda některý ze systémových souborů (nejde o všechny systémové soubory) nemá datum posunuté do budoucna. U těchto souborů je třeba nastavit datum vytvoření na aktuální (opětovným uložením např. v Poznámkovém bloku nebo v případě adresářů změnou atributů v některém ze souborových manažerů; doporučujeme volně dostupný Free Commander. Je možné, že některé atributy půjdou změnit až v nouzovém režimu.

Postup řešení problému
V prvé řadě si v systému zobrazte všechny skryté soubory, tzn. povolit zobrazení:
Zobrazení skrytých souborů a složek: http://bit.ly/tipy_pro_pc
Dále zkontrolujte jednotlivé souboru dle postupu níže. Důležité je prohledávat soubory v uvedených složkách, nikoli soubory v jejich podsložkách, ale je důležité také zkontrolovat datum a čas u samotných adresářů v uvedených adresářích. Další možností je poté přeinstalování operačního systému.

Pro odstranění problému se systémovým časem je třeba:
Zkontrolovat systémový čas ve Windows.
Zkontrolovat datum vytvoření/změny u složek a souboru, které se nachází v těchto umístění (pouze v kořenu, ne v podadresáři nebo nižších úrovních):

c:\*
c:\%SystemRoot%\* (adresář systému Windows, např. c:\windows, c:\winnt)
a pokud existují, tak i v:
c:\var\*
c:\tmp\*

Toto datum nesmí být nastaveno do budoucna (např. 01. 01. 2030), tzn. že datum vytvoření/změny musí být maximálně dnešní.
Ještě předtím, než začneme tyto soubory/složky hledat, je třeba zapnout zobrazení skrytých a systémových souborů. Pro hledání souborů, a následnou úpravu atributů, doporučujeme výborný a navíc volně šiřitelný program Free Commander.

Free Commander: nastavení zobrazení skrytých či systémových souborů

Až soubor/složku s chybným datem nalezneme, je třeba toto datum změnit (volba ve Free Commanderu: Menu  Soubor  / Atributy/Datum a čas.)