Verze Statistica 12 a vyšší

Od verze Statistica 12 je prodlužovací kód (Access code) určen k prodloužení platnosti licence, modifikaci počtu přístupů pro jednotlivé moduly nebo omezení doby platností licence pro vybrané moduly. Při aplikaci prodlužovacího kódu (Access code) dochází ke komunikaci s registračním serverem společnosti StatSoft. V tento okamžik je proto nutné mít přístup na internet, kdy komunikace probíhá pomocí zabezpečeného protokolu HTTPS na portu 443. V případě, kdy není možné zajistit připojení k internetu, lze aplikovat kód na webových stánkách společnosti StatSoft.

Postup aplikace prodlužovacího kódu s připojením k internetu je následující:

1. V nabídce programů systému Windows, ve skupině Statistica, spustíme jako správce komponentu Správce plovoucích licencí (Concurrent License Manager):

2. Vybereme položku Obnovení licence (Update license):

3. Do vstupního pole vložíme prodlužovací kód a vybereme možnost Použít kód (Apply Code):

Pozn.: Aplikace prodlužovacího kódu může trvat i několik desítek sekund, v závislosti na rychlosti připojení a vytížení registračního serveru.

4. Restartujeme službu Správce licencí STATISTICA, kliknutím na položku Restartovat službu (Restart service):


Aplikace prodlužovacího kódu přes webové stránky

Aplikaci prodlužovacího kódu přes webové stránky použijeme v případě, kdy není možné na daném počítači navázat spojení s registračním serverem:

1. Otevřeme si webovou stránku s adresou http://bit.ly/update_registrace (na libovolném počítači).


2. Vyplníme požadované informace a připojíme stávající licenční soubor STAT.lic (pomocí tlačítka Vybrat soubor). Licenční soubor je umístěn, obvykle v C:\Program Files(x86)\StatSoft\FLEXlm\STAT.lic nebo C:\Program Files (x86)\Dell\FLEXlm\STAT.lic.
3. Vyplněný formulář potvrdíme tlačítkem Submit.
4. Aktualizovaný licenční soubor bude obratem zaslán na e-mailovou adresu, kterou jsme zadali ve formuláři. Obsahuje i instrukce, jak licenční soubor aplikovat.