Verze Statistica 12 a vyšší

Od verze Statistica 12 je prodlužovací kód (Access Code) určen k prodloužení platnosti licence, modifikaci počtu přístupů pro jednotlivé moduly nebo omezení doby platností licence pro vybrané moduly. Při aplikaci prodlužovacího kódu dochází ke komunikaci s licenčním serverem společnosti StatSoft. Při této akci je proto třeba mít funkční připojení k internetu. Před aplikací prodlužovacího kódu tedy zkontrolujte, zda máte správně nastavené připojení k internetu. To můžete ověřit otevřením Internet Exploreru (který používá ke komunikaci se vzdálenými servery stejných systémových prostředků jako software Statistica) a dostupností některé ze stránek vyžadující zabezpečené připojení (protokol HTTPS), např. http://bit.ly/statistica_registrace. Po úspěšném ověření spojení pokračujeme v software Statistica.

Před expirací licence

Prodlužovací kód aplikujeme přímo v prostředí software Statistica za předpokladu, že nedošlo k expiraci licence. Pokud k expiraci licence již došlo, pokračujeme bodem Po expiraci licence, dále v tomto návodu. Software Statistica spustíme explicitně jako správce (klikneme pravým tlačítkem na spouštěcí soubor statist.exe a vybereme možnost Spustit jako správce a postupujeme podle následujících kroků.

  1. V programu Statistica zvolíme menu Nápověda / O aplikaci Statistica nebo v záložce Soubor / Nápověda/Podpora / Více informací (při zobrazení pásu karet).
  2. Otevře se nám okno O aplikaci Statistica, kde klikneme v záložce Licence na tlačítko Správa licencí.

3. V dialogu Správa licencí klikneme na tlačítko Obnovení licence.

4. V dialogu Obnovení licence vložíme do vstupního pole prodlužovací kód a potvrdíme tlačítkem Použít kód.

Po expiraci licence

  1. Pokud dojde k expiraci licence, vybereme v oznamovacím dialogu možnost Obnovení licence.

2. Vložíme prodlužovací kód:

 

3. Platnost licence si můžeme ověřit v software Statistica, v menu Nápověda / O aplikaci Statistica , záložka Licence, v části Držitelem licence je:

Aplikaci prodlužovacího kódu přes webové stránky použijeme v případě, kdy není možné na daném počítači navázat spojení s registračním serverem.

  1. Otevřeme si webovou stránku s adresou https://registration.statsoft.com/update.aspx (na libovolném počítači).

  1. Vyplníme požadované informace a připojíme stávající licenční soubor STAT.lic (pomocí tlačítka Vybrat soubor). Licenční soubor je umístěn obvykle ve složce C:\Program Files (x86)\StatSoft\FLEXlm\ nebo C:\Program Files\(x86)\Statistica\FLEXlm\.
  2. Vyplněný formulář potvrdíme tlačítkem Submit.
  3. Aktualizovaný licenční soubor bude obratem zaslán na e-mailovou adresu, kterou jsme zadali ve formuláři. Obsahuje i instrukce, jak licenční soubor aplikovat.