Licenční soubor u síťové verze aplikujeme na počítači, kde je nainstalovaný Správce plovoucích licencí Statistica. K tomu je potřeba administrátorské oprávnění na daném počítači. Licenční soubor lze aplikovat dvěma způsoby:

Pomocí Správce plovoucích licencí Statistica

 

Ručně kopírováním licenčního souboru

  1. Zastavíme službu Správce licencí Statistica:
  2. Licenční soubor nakopírujeme do adresáře s licenční službou (obvykle C:\Program Files (x86)\StatSoft\FLEXlm\). Název licenčního souboru musí být stat.lic.
  3. Spustíme službu Správce licencí Statistica.
  4. Ověříme běžící službu ve Správci služeb.

     

nebo ve Správci úloh: