Licenční soubor programu Statistica STAT.lic se u jednouživatelské verze nachází v instalačním adresáři Statistica, obvykle v umístění:

C:\Program Files\Dell\Statistica
C:\Program Files\StatSoft\Statistica
C:\Program Files (x86)\Dell\Statistica
C:\Program Files (x86)\StatSoft\Statistica
C:\Program Files (x86)\Statistica

Pokud chceme soubor nahradit, vypneme všechny instance programu Statistica, smažeme původní/stávající STAT.lic (nebo přesuneme do jiného umístění pro účely např. zálohy) a nakopírujeme nový licenční soubor STAT.lic do stejného umístění.