Přehled úloh k procvičení pro složení certifikace Data preparation and statistical analyses (Basic) na platformě TIBCO Statistica

 

·      NAČTENÍ DAT MS EXCEL

Varianty načtení, nastavení souboru dat

·      PŘEKÓDOVÁNÍ PROMĚNNÉ

Ošetření chybějících hodnot, transformace spojitých na kategoriální

·      VYTVOŘENÍ NOVÉHO SLOUPCE

Včetně základní syntaxe matematických operací nad sloupci

·      VYTVOŘENÍ PODMNOŽINY

·      PŘESKUPENÍ DAT V PODMNOŽINĚ

·      VYTVOŘENÍ DESKRIPTIVNÍCH STATISTIK NAD TABULKOU

Nastavení a úprava výstupů

·      VYTVOŘENÍ BOXPLOT GRAFU SE ZOBRAZENÍM DVOU PROMĚNNÝCH

Editace grafu a jeho grafická úprava

·      ODHALENÍ CHYBĚJÍCÍCH HODNOT

Postupy pro odhalení a identifikaci hodnot

·      VYTVOŘENÍ TABULKY ČETNOSTÍ

S nastavením tabulky

·      TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ

Se zpracováním závěrů a interpretací výsledků

·      INTERPRETACE ZÁVERŮ Z VÝŠE UVEDENÝCH ANALÝZ

·      ULOŽENÍ ÚLOHY VČETNĚ VŠECH JEJÍCH ČÁSTÍ

Materiály:

 

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Common/Indices/ImportingExcel_HIndex

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Common/AboutSTATISTICA/STATISTICAProjectsOverview

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=main/Indices/WorkingwithGraphs_HIndex

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=main/Indices/WorkingwithReports_HIndex

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Basicstats/BasicStatistics/Dialogs/DescriptiveStats/DescriptiveStatistics

http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2013_01_08_StatSoft_Test.pdf

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=BasicStats/BasicStatistics/Overview/IndependentT/ttestforIndependentSamplesIntroductoryOverview

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Spreadsheets/Spreadsheet/Dialogs/MissingDataReplacement

 

Video

DataFriends CZ

Data

Najdete v EXAMPLES v nástroji TIBCO Statistica

 

Příklady k procvičení:

 

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=BasicStats/BasicStatistics/Examples/Example1DescriptiveStatisticsttestsandCorrelations

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=main/Indices/WorkbooksE_HIndex