Filtrování dat

Při přidávání datové tabulky do analýzy představují vytvořené vizualizace zpočátku celou sadu dat v tabulce. Jaká data jsou však ve vizualizaci zahrnuta, nemusí být statická. Můžete filtrovat na datové hodnoty, o které máte zvláštní zájem, a založit na nich vizualizaci.
Při filtrování jsou hodnoty dat odfiltrovány v datové tabulce a do zbývajícího vizualizovaného souboru jsou zahrnuty pouze zbývající filtrované hodnoty. Všechny vizualizace, které jsou založeny na datové tabulce v analýze, se okamžitě aktualizují, aby odrážely pouze filtrované hodnoty. Můžete však kdykoli změnit to, co je filtrováno, nebo se vrátit k celé sadě dat, nebo dokonce převzít ruční kontrolu nad tím, která data se zobrazí v konkrétní vizualizaci nebo na stránce v analýze.
Každý sloupec v datové tabulce je reprezentován filtrem. Když je hodnota sloupce odfiltrována, bude každý řádek, který tuto hodnotu obsahuje v datové tabulce, dočasně odebrán.
Filtry jsou k dispozici v plovoucí nabídce Data in Analysis a na panelu filtrů a lze je také ovládat z textových oblastí. Filtry jsou různých typů v závislosti na typu dat, která sloupec obsahuje. Pokud chcete, můžete na filtr kliknout pravým tlačítkem a vybrat jiný typ filtru.

Filtrování z plovoucí nabídky Data in Analysis
1. Na panelu pro tvorbu obsahu otevřete plovoucí nabídku klepnutím na Data in analysis . Vyhledejte sloupec v plovoucí nabídce, potom najeďte kurzorem nad ním a klikněte na tlačítko Zobrazit filtr , které se objeví. Použijte otevřený filtr k omezení dat.

2. Kliknutím na ikonku vpravo lze nastavit parametry jednotlivých filtrů.

3. Následně se zobrazí dialogové okno, kde lze přesně specifikovat požadavky na jednotlivé filtry.

Filtrování z panelu Filtry

Pokud panel filtrů není viditelný, klikněte na liště nabídky na Filtry nebo vyberte View > Filters. Vyhledejte filtr v panelu a filtrujte na požadované hodnoty.

Filtrování z textového pole

Filtrování lze provádět také z textových polí za předpokladu, že byly nastaveny tak, aby obsahovaly filtry.

Informace o filtrovaných datech

Kolik řádků, které zůstanou po odfiltrování hodnot ve sloupcích, a celkový počet řádků v datové tabulce lze zobrazit na stavovém řádku ve spodní části okna.

Podrobnosti o tom, které sloupce byly filtrovány, a ke kterým hodnotám, jsou zobrazeny v dolní části plovoucí nabídky Data in Analysis a panelu Filters. Pokud chcete upravit to, co bylo filtrováno ve filtru, můžete filtr odtud otevřít kliknutím na něj .
Chcete-li sbalit podrobnosti filtru, klikněte na tlačítko . Filtrování lze resetovat. Kliknutím na tlačítko resetujete samostatné filtry a tlačítkem resetujete všechny filtry.

V pravé části jsou zobrazeny všechny filtry definované v příslušných dialozích. Změnou parametrů ovládacích prvků jednotlivých filtrů, lze interaktivně měnit zobrazovaná data.