Logistická regrese – více prediktorů

Následující článek je zaměřen na tvorbu logistické regrese s více prediktory v programu Tibco Statistica.

  1. V menu zvolíme Statistiky > Pokročilé modely > Zobecněné lineární/nelinerání modely
  2. Z nabídky vybereme Logitový Model

 

 

 

 

 

 

 

3. Zvolíme proměnné – více regresorů, jak kategorických, tak i spojitých

 

 

 

 

 

4. V dalším kroku vybereme možnost Tvorba Modelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vytvoří se nám více výstupů do pracovního sešitu, kde jeden z nich je tabulka s odhadem parametrů

 

 

 

 

 

V rámci prostředí WorkSpace je možné vytvořit více takových modelů a zkoumat situaci ohledně více různých závislých proměnných. Následně jedním spuštěním dojde k výpočtu všech situací.